Tarkastusasiakirja

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi, tarkastusten sekä rakennushankkeeseen ryhtyneen valvontatehtävän suorittamisen todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen sekä rakennusvalvonnan arkistoon. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön tarkastusasiakirjan ylläpidosta. Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Varmennusmerkintään tulee sisältyä tarkastajan nimikirjoitus, nimen selvennys sekä varmennuksen päivämäärä.

KVV- ja IV-töistä laaditaan omat yhteenvetolomakkeensa. Niistä vastaavat asianomaiset erityisalan työnjohtajat.