Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennuslupa saattaa edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupavaihetta. Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin, kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa.

Lupien käsittelyaika on 1 – 2 kuukautta.

Nettisivulla on yhteystiedot.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voi hakea kiinteistön/ tontin omistajat tai joku muu henkilö omistajien valtakirjalla valtuutettuna. Kiinteistön/ tontin ostaja voi hakea lupaa myös kiinteistökaupan esisopimuksena, josta jäljennös hakemuksen liitteeksi.

Toimi näin

Olemme siirtyneet sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa http://www.lupapiste.fi Kirjaudu Lupapisteeseen. Palvelu on ilmainen ja siihen rekisteröidytään tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttö aloitetaan aina valitsemalla hankkeen kohde. Kohteen sijainti on mahdollista etsiä palvelussa suoraan kartalla tai katuosoitteella/kiinteistötunnuksella. Lupapisteessä voi kysyä ensin neuvoa viranomaiselta hankkeeseen liittyen tai aloittaa heti lupahakemuksen laatimisen laittamalla hankkeen vireille.

Helppokäyttöiset ohjeet sähköisen luvan hakemiseksi löytyvät Lupapisteen aloitussivulta tai https://tuki.lupapiste.fi/fi/support/home (Mikäli laadit paperisen hakemuksen, palautusosoite on: Kaupunkikehityspalvelut/ Kaavoitus, Harjukatu 21, 37100 Nokia.)

Palvelun maksullisuus

Maksullinen

Lupapiste-palvelu on ilmainen, mutta lupapäätöksistä peritään kaupunginhallituksen päätöksen mukainen maksu. Maksu peritään myös kaupungin suorittamasta naapurikuulemisesta sekä mahdollisesta lehtikuulutuksesta.

Hakemus
Tarvittavat tiedot, ohjeet ja lomakkeet sivun oikeassa reunassa. Kiinteistön/ tontin olemassa olevaa rakennuskantaa koskevat tiedot saa rakennusvalvonnasta.

Kartta-aineistojen tilaaminen ja kiinteistötiedot lupakäsittelyn yhteydessä (naapurikuuleminen tulee suorittaa kaikilta naapurikiinteistöjen omistajilta, myös vastakkaisilta. Kts. oheiset lomakkeet: Hakemuksen täyttöohjeet ja naapurikuuleminen):

Karttatilaukset (pdf ja paperitulosteet):
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi

Digitaalisen kartta-aineiston tilaus (dwg)
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi (toimitusaika n. 2 viikkoa):

Haja-asutusalueen dwg-karttojen tilaus Maanmittauslaitokselta

Lupakäsittelijät
Kaavasuunnittelija Aittola Markus
Kaavasuunnittelija Aittola Minna

Päätös
Maankäyttöjohtaja tekee lupapäätökset. Myönteinen päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin, vaan hankkeelle on haettava myös rakennuslupa lainvoimaisen poikkeamis- ja suunnittelutarveharkintapäätöksen voimassaolon aikana (1-2 vuotta). Sähköisen asioinnin eli Lupapisteen kautta hyväksytty hanke on helposti siirrettävissä rakennuslupavaiheeseen. Päätös postitetaan hakijalle ja se on lainvoimainen julkisesti nähtävillä olon (14 vrk) jälkeen, mikäli siitä ei ole tehty oikaisuvaatimusta Kaupunkikehityslautakunnalle.

Tämän sivun liitteet kohdasta löytyy:
Hakemuksen täyttöohjeet ja naapurikuuleminen
Esimerkki asemapiirroksesta asemakaava-alueen ulkopuolella
Päätöksistä perittävät maksut
Naapurikuulemislomake
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulomake