Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitset aina myös erillisen rakennusluvan, jota voit hakea poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen antamisen jälkeen.

Toimi näin

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voit hakea paperiasiakirjoin. Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella: Nokian kaupunki, rakennusvalvonta, Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake
  • Kartta, johon rajataan rakennuspaikka
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta tai muusta perusteesta hakea poikkeamista (esim. valtakirja tai esisopimus)
  • Asemapiirros kahtena kappaleena (asemapiirroksesta tulee selvitä rakennusten sijainti, kerrosala, kerrosluku, tieliittymät, naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet)
  • Joskus kopioita rakennuspiirustuksia (kahtena kappaleena), kun on kyseessä poikkeaminen kaavamääräyksistä
  • Selvitys viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajien tai haltijoiden kuulemisesta

Selvityksen voi tehdä hakemuslomakkeen takasivulle tai erillisillä lomakkeilla. Jos kaikki suunnitelmat ovat valmiina, ne kannattaa esitellä naapureille ja ottaa merkintä myös niihin. Jos hanke pysyy muuttumattomana, ei tarvita toista naapurien kuulemiskierrosta raken­nuslupavaiheessa.

Hakemuksessa on esitettävä arvio rakennushankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakemuslomakkeessa on tarkemmat täyttöohjeet.

Perittävät maksut

1.6.2014 – 28.2.2019 vireille laitetuissa asioissa poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten perusteella tehdystä myönteisestä päätöksestä käsittelymaksuna 520 euroa ja kielteisestä päätöksestä 250 euroa.

1.6.2014– 28.2.2019 vireille laitetuissa asioissa kaupungin toimesta tapahtuvasta naapurien kuulemisesta perittään kirjeitse tapahtuvasta kuulemisesta 60 euroa/kuultava. Laajemman kuulemisen yhteydessä sanomalehtikuulutuksena tapahtuvasta kuulemisesta peritään 230 euroa/kuulutuskerta.