Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennuslupa saattaa edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä tai
suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupavaihetta. Poikkeamisluvan tai
suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin, kun hankkeesi poikkeaa
kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa
oikeusvaikutteista kaavaa.

Lupien käsittelyaika on 1 – 2 kuukautta.

Nettisivulla on yhteystiedot.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voi hakea kiinteistön/ tontin omistajat
tai joku muu henkilö omistajien valtakirjalla valtuutettuna. Kiinteistön/ tontin ostaja
voi hakea lupaa myös kiinteistökaupan esisopimuksena, josta jäljennös hakemuksen
liitteeksi.

Toimi näin

Olemme siirtyneet sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa http://www.lupapiste.fi
Kirjaudu Lupapisteeseen. Palvelu on ilmainen ja siihen rekisteröidytään
tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttö
aloitetaan aina valitsemalla hankkeen kohde. Kohteen sijainti on mahdollista etsiä
palvelussa suoraan kartalla tai katuosoitteella/kiinteistötunnuksella. Lupapisteessä
voi kysyä ensin neuvoa viranomaiselta hankkeeseen liittyen tai aloittaa heti
lupahakemuksen laatimisen laittamalla hankkeen vireille.
Helppokäyttöiset ohjeet sähköisen luvan hakemiseksi löytyvät Lupapisteen
aloitussivulta tai https://tuki.lupapiste.fi/fi/support/home
(Mikäli laadit paperisen hakemuksen, palautusosoite on: Kaupunkikehityspalvelut/ Kaavoitus,
Harjukatu 21, 37100 Nokia.)

Palvelun
maksullisuus

Maksullinen

Lupapiste-palvelu on ilmainen, mutta lupapäätöksistä
peritään kaupunginhallituksen päätöksen mukainen maksu.
Maksu peritään myös kaupungin suorittamasta
naapurikuulemisesta sekä mahdollisesta lehtikuulutuksesta.

Hakemus
Tarvittavat tiedot, ohjeet ja lomakkeet sivun oikeassa reunassa.
Kiinteistön/ tontin olemassa olevaa rakennuskantaa koskevat tiedot saa rakennusvalvonnasta.

Kartta-aineistojen tilaaminen ja kiinteistötiedot lupakäsittelyn yhteydessä (naapurikuuleminen tulee suorittaa kaikilta naapurikiinteistöjen omistajilta, myös vastakkaisilta. Kts. oheiset lomakkeet: Hakemuksen täyttöohjeet ja naapurikuuleminen):

Karttatilaukset (pdf ja paperitulosteet):
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi

Digitaalisen kartta-aineiston tilaus (dwg)
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi (toimitusaika n. 2 viikkoa):

Haja-asutusalueen dwg-karttojen tilaus Maanmittauslaitokselta

Lupakäsittelijät
Kaavasuunnittelija Aittola Markus
Kaavasuunnittelija Aittola Minna

Päätös
Kaupunkikehityslautakunta tekee lupapäätökset. Myönteinen päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin, vaan hankkeelle on haettava myös rakennuslupa lainvoimaisen poikkeamis- ja suunnittelutarveharkintapäätöksen voimassaolon aikana (1-2 vuotta). Sähköisen asioinnin eli Lupapisteen kautta hyväksytty hanke on helposti siirrettävissä rakennuslupavaiheeseen.
Päätös postitetaan hakijalle ja se on lainvoimainen julkisesti nähtävillä olon (30 vrk) jälkeen, mikäli siitä ei ole tehty valitusviranomaiselle valitusta. Hakija saa lainvoimaisuustodistuksen lähettämällä kaupungin postittaman päätöksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon ja pyytämällä lainvoimaisuusmerkinnän tekemistä.

Tämän sivun liitteet kohdasta löytyy:
Hakemuksen täyttöohjeet ja naapurikuuleminen
Esimerkki asemapiirroksesta asemakaava-alueen ulkopuolella
Päätöksistä perittävät maksut
Naapurikuulemislomake
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulomake