Painotukset

Hakeutuminen painoteluokille

Tiedote asiaan liittyen lähtee 6. luokkalaisten vanhemmille Wilma kautta alkuvuodesta.

 

Musiikkiluokka  (ops 2016)

Kankaantaan koulun musiikkiluokan oppilaat jatkavat painotettua musiikin opiskeluaan Nokianvirran koulun musiikkiluokalla. Painotettu musiikinopetus tarkoittaa tuntimäärissä sitä, että musiikkiluokalla opetetaan musiikkia kolmen vuoden aikana yhteensä seitsemän vuosiviikkotuntia kahden vuosiviikkotunnin sijaan.

Yläkouluun siirryttäessä avautuu kaikille Nokian alakoulujen oppilaille uusi mahdollisuus hakeutua Nokianvirran koulun musiikkiluokalle. Kuitenkin vain siinä tapauksessa, että musiikkiluokalla on tilaa ottaa uusia oppilaita. Uudet oppilaat musiikkiluokalle valitaan hakemusten ja musiikkitestin perusteella.

Mikäli musiikkiluokkalainen haluaisi jostain erityisen painavasta syystä keskeyttää musiikkipainotteisen opiskelun, siitä tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (tammikuu) omaan opettajaan sekä Nokianvirran koulun rehtoriin. Yhteydenotto on ehdottoman tärkeä, jotta tiedämme kuinka moni on valmis jatkamaan musiikkiluokalla siirryttäessä yläkouluun. Taataksemme musiikkiluokan jatkumisen yläkoulussa tulee oppilasmäärän olla sellainen, että meillä on taloudelliset edellytykset jatkaa luokan toimintaa. Päätöksen musiikkiluokalla opiskelun keskeyttämisestä tekee yläkoulun rehtori. Keskeyttämispäätös on aina harkinnanvarainen.

Liikuntapainotteinen luokka (ops 2016)

Liikuntapainotteiselle luokalle valittu oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaisiin aamuharjoituksiin, jotka toteutetaan yhteistyössä nokialaisten urheiluseurojen kanssa. Liikuntapainotteiselle luokalle hakeutuvalle oppilaalle tulee 7. luokalle yksi tunti valinnaista liikuntaa ja  8. ja 9. luokalla kaksi tuntia valinnaista liikuntaa.

Liikuntapainotteisen luokan oppilaat ovat olleet lähinnä joukkuelajien edustajia. Mikään ei kuitenkaan estä myös yksilölajien harrastajia hakeutumasta liikuntapainotteiselle luokalle edellyttäen, että valmentautumiseen liittyvät asiat ja ohjelmat ovat kunnossa. Painotukseen valitaan pääsykokeen perusteella. Kaikki liikuntapainotteiselle luokalle hakeneet oppilaat suorittavat pääsykokeen. Liikuntatestinä käytämme olympiakomitean suosittelemaa soveltuvuuskoetta. Lisäksi vaatimuksena on, että oppilaan aamuharjoittelu voidaan toteuttaa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Liikuntapainotteisen luokan tarkoituksena ei ole tehdä nuorista huippu-urheilijoita vaan tukea oppilaita kokonaisvaltaisesti sekä liikuntaharrastuksen että koulunkäynnin osalta.

Koripalloakatemia Nokianvirran koulussa

Koriapalloakatemiaan päässeillä nuorilla on viisi ohjattua akatemiaharjoitusta viikossa, näistä harjoituksista osa kuuluu oppilaan valinnaisaineisiin. Valinnaisaineiden määrä vaihtelee vuosiluokittain.

Nokian koripalloakatemian oppilaaksi hakeminen tapahtuu kuudennella luokalla Nokian kaupungin oppilaaksiottoaikataulun mukaisesti. Koripalloakatemiaan otetaan vuosittain 8-12 oppilasta pääsykokeissa saatujen pistemäärien mukaisessa järjestyksessä. Koripalloakatemiaan voivat hakea myös muilla paikkakunnilla kuin Nokialla asuvat nuoret koripalloilijat.

Nokianvirran koulu käyttää koripalloakatemian haussa Suomen Olympiakomitean suosittelemaa soveltuvuuskoetta.  Lisäksi Nokian koripalloakatemian hakuprosessiin kuuluu myös soveltuvuuskokeen lajiosa. Lajiosassa suoritetaan koripalloliiton laatimat lajitestit ja arviointi tapahtuu lajivalmentajien tekemien arviointikriteerien mukaan.

Hakulomakkeet

Sähköisen hakulomakkeen pääsee täyttämään alla olevan linkin kautta hakuajan alkaessa 22.1.2024. Lomake sulkeutuu 2.2.2024.

Lomake lähetetään Suomi-viestit palveluun. Lähettäminen vaatii kirjautumista ja tunnistautumista.

Hakemus Nokianvirran koulun liikuntaluokalle/koripalloakatemiaan (suomiviestit.fi)

Hakemus Nokianvirran koulun musiikkiluokalle (suomiviestit.fi)

 

Valinnaisaineiden tuntimäärät painotusluokilla syksystä 2023 alkaen:

7. lk (ops 2016)  8. lk (ops 2016)  9. lk (ops 2016)
Aine perus Mu Akatemia Li Perus Mu Akatemia Li perus Mu Akatemia Li
Musiikki 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 0 0
Liikunta 2 2 3 3 3 3 7 5 2 2 7 4
Valinnaisaineet, jotka jäävät painotuksen lisäksi valittavaksi. 1 0 0 0 4 2 0 2 5 3 0 3
Oppituntien ulkopuoliset harjoitukset Akatemia-harjoitukset Akatemia-harjoitukset Akatemia-harjoitukset