Katu- ja sijoituslupa

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kaupungin yleisellä alueella tehtävät työt ja järjestettävät tapahtumat sekä mainokset vaativat yleisten alueiden käyttöluvan. Hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin. Pyrimme käsittelemään luvan mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Työn voi aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kaupunki ei ole käsitellyt hakemusta 21 vuorokauden kuluessa, työn voi kuitenkin aloittaa. Lupapäätöksen mukana toimitetaan tarvittaessa lisäohjeita käyttöön liittyen.

Katujen ja yleisten alueiden lupien osalta kaupunki on siirtynyt Lupapiste.fi - palvelun käyttöön 8.7.2021.
Kaikki neuvontapyynnöt, lupahakemukset ja -ilmoitukset käsitellään Lupapiste.fi - palvelun kautta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on tarkoitettu yleisten alueiden käyttöluvan hakijoille. Katuinsinööri laatii lupaehdot ja myöntää luvat. Tällä hetkellä itse luvan hakeminen on maksutonta, mutta katualueen sekä puistoalueilla tehtävien töiden osalta peritään katulupaehtojen mukainen maksu. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu kaksinkertaisena.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Katualueen sekä puistoalueilla tehtävien töiden osalta peritään katulupaehtojen mukainen maksu. Käyttöluvista voidaan periä korvauksia. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu kaksinkertaisena.