Opiskelijatoiminta

 

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. He valitsevat opiskelijakunnan hallituksen, jonka tehtävänä on valmistella opiskelijakunnan kokouksessa esille tulevat asiat ja panna toimeen opiskelijakunnan päätökset. Opiskelijakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä suorittaa opiskelijakunnalle erikseen määrättävät tehtävät.

 

Opiskelijakunnan hallitus (OPKH)

Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja kouluviihtyvyyttä sekä toimia opiskelijakunnan edustajistona ja äänitorvena koulun asioita kehitettäessä. Nokian lukion opiskelijakunnan hallitus organisoi päivätyökeräyksen, pitää yhteyttä opiskelijakunnan kummilapseen ja kutsuu koolle vuosittaisen yleiskokouksen.

Hallituslaiset käyvät esittelemässä lukiota ja lukio-opiskelua yläkouluissa sekä edustavat Nokian lukiota mm. Suomen Lukiolaisten Liiton tapahtumissa. Erilaisia teemapäiviä järjestetään opiskelijakunnan toiveiden mukaan: esimerkiksi keväisin jatko-opintopäivä. Silta-kampuksella tehdään yhteistyötä ammattikoulun hallituksen kanssa.

Opiskelijakunnan hallituksessa toimiessaan opiskelijat saavat arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä, järjestötoiminnasta ja kokouskäytännöistä. Uusi hallitus valitaan joulukuussa, jolloin jokainen Nokian lukion opiskelija voi hakea mukaan toimintaan. Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa ohjaa opettaja Marjo Vuori.

Katso Nokian lukion opiskelijakunnan hallituksen Instagram

Somessa voi esittää toiveita:

  • Instagram   @noklu.opkh
  • TikTok   @noklu.opkh
  • Snapchat    @noklu.opkh
  • Tellonym  @noklu.opkh   tellonym.me/noklu.opkh

Vuoden 2022 hallitus:

Nokian lukion opiskelijakunnan hallitus 2022

 

Tutorit

Tutorit ovat toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka ohjaavat uusia opiskelijoita kotiutumaan kouluyhteisöön ja sitoutumaan opiskeluun. Tutorit ja opiskelijakunnan hallitus tekevät yhteistyötä sekä järjestävät koulun yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä rakentavia tapahtumia. Tutorit ja opiskelijakunnan hallitus toimivat koulun edustajina vanhempainilloissa ja osallistuvat koulun esittelytilaisuuksiin. Nokian lukiossa on ns. tavallisten tutorien lisäksi liikuntatutoreita ja digitutoreita.

Tutoreita ohjaavat lukuvuonna 2023–2024 opettajat Lauri Vehkasalo (tutorit), Nina Pirttilahti (liikuntatutorit) sekä Kaisa Leinonen ja Leena Järvinen (digitutorit).

Tutorhaku on keväisin.

 

Kerhot

Lukion opiskelijat voivat osallistua vapaaehtoiseen koulupäivän jälkeiseen kerhotoimintaan. Kerhojen perustamiseen vaikuttavat opiskelijoiden toiveet ja käytössä olevat määrärahat. Kerhoihin osallistuvat voivat yhdessä kerhon ohjaajan kanssa sopia kokoontumisajat ja toiminnan sisällön.

Lehtikerho

Lukiolla on toiminut jo useita vuosia Lehtikerho, yhteistyössä Nokian uutisten kanssa. Lehtikerhon toimintaa ohjaa opettaja Paula Jalo. Kirjoittamisesta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä Paulaan.