Opiskelijatoiminta

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. He valitsevat opiskelijakunnan hallituksen, jonka tehtävänä on valmistella opiskelijakunnan kokouksessa esille tulevat asiat ja panna toimeen opiskelijakunnan päätökset. Opiskelijakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä suorittaa opiskelijakunnalle erikseen määrättävät tehtävät. Ks. Nokian lukion opiskelijakunnan Instagram

Tutorit

Tutorit ovat toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka ohjaavat uusia opiskelijoita kotiutumaan kouluyhteisöön ja sitoutumaan opiskeluun. Tutorit ja opiskelijakunnan hallitus tekevät yhteistyötä sekä järjestävät koulun yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä rakentavia tapahtumia. Tutorit ja opiskelijakunnan hallitus toimivat koulun edustajina vanhempainilloissa ja osallistuvat koulun esittelytilaisuuksiin. Nokian lukiossa on ns. normitutorien lisäksi liikuntatutoreita ja digitutoreita. Tutorhaku on keväisin.

Tutoreita ohjaavat lukuvuonna 2021–2022 opettajat Eveliina Kaitainen ja Lauri Vehkasalo (normitutorit), Nina Pirttilahti (liikuntatutorit) sekä Kaisa Leinonen ja Leena Järvinen (digitutorit).

Kerhot

Lukion opiskelijat voivat osallistua vapaaehtoiseen koulupäivän jälkeiseen kerhotoimintaan. Kerhojen perustamiseen vaikuttavat opiskelijoiden toiveet ja käytössä olevat määrärahat. Kerhoihin osallistuvat voivat yhdessä kerhon ohjaajan kanssa sopia kokoontumisajat ja toiminnan sisällön.