Vuorohoito

Vuorohoito on tarkoitettu jatkuvasti työn tai opiskelun vuoksi normaalista päivähoitoajasta poikkeavaa hoitoaikaa tarvitseville lapsille. Vuorohoitoa järjestetään kaupungissa ilmenevän tarpeen mukaisesti Puropuiston päiväkodissa. Päiväkoti sijaitsee Nokian keskustassa.

Nokialla ilta- yö - ja viikonloppuhoitoa tarvitsevien alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus järjestetään Puropuiston päiväkodissa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, jonka huoltajat ovat vuorotyössä tai joiden opiskelu tapahtuu iltaisin. Vuorohoito-oikeus syntyy huoltajan päätoimisen työn perusteella.

Toimi näin

Hae vuorohoitoa viimeistään 4 kuukautta ennen tarvetta sähköisellä hakemuksella. Lisätietoja vuorohoidosta ja vuorohoitoon hakemisesta saat yksikön johtajalta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja valittu hoitoaikasopimus.

Vuorohoidon maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen mukaisella tavalla.