Osaomistusasunnot

Osaomistusasuminen on asumismuoto, jossa asukas lunastaa asunnon osissa omakseen. Asuntoon muuttaessa maksetaan 10-15 % osuus asunnon hinnasta, jolloin asukas omistaa asunnosta vähemmistöosuuden. Tämän jälkeen asukas asuu osaomistusasunnossaan määräaikaisella sopimuksella vuokralla, mutta voi lunastaa asunnon sovitun ajan kuluessa kokonaan omaksi. Osaomistusasuntoja on sekä valtion tuella rakennettuja että vapaarahoitteisia asuntoja, joiden osaomistusasumisen muoto vaihtelee rakennuttajasta riippuen.

Lisäosuuksien ostaminen

Osakkaalla on mahdollisuus ostaa loput 85 % osakkeista noin kuuden vuoden kuluttua asunnon valmistumisesta. Kauppahinta on alkuperäisen kauppahinnan ja osaomistuksen erotus. Loppuosuuden kaupan jälkeen asukas on asunto-osakeyhtiölain mukainen osakas, jolloin hänen hoidettavakseen jää vain hoitovastike ja käyttömaksut.

Vähemmistöosakkaan oikeus luopua osakkuudestaan

Vähemmistöosakkaalla on oikeus halutessaan luopua osakkuudestaan ja samalla vuokraoikeudestaan tekemällä rakennuttajalle kirjallisen lunastusvaatimuksen (irtisanomisilmoitus). Irtisanomisaika on 3 kk, jonka kuluttua rakennuttajalla on lakiin perustuva velvollisuus maksaa osaomistusmaksu alkuperäisen suuruisena takaisin.