Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
  • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Nokian kaupungin tietosuojavastaaviksi on nimetty:
Terttu Haataja, Konsernipalvelut ja yleishallinto
Elina Kekki, Terveyspalvelut
Reeta Ranta, Sosiaalipalvelut

Tavoitat meidät kaikki samasta sähköpostiosoitteesta:

tietosuojavastaavat(a)nokiankaupunki.fi

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät, Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja. Virallisen tietopyyntölomakkeeseen pääset tästä.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Sivistyspalvelut

Kirjaston tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Vapaa-aikapalveluiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet
Kaupungin omistuksessa olevien kokoelmien, irtaimistojen ja museaalisen aineiston luettelointi- ja tiedonhallintajärjestelmä
Kulttuurin avustusten haku ja seuranta
Liikuntajärjestöjen avustusten haku ja seurantaKulttuuripalveluiden järjestämien näyttelyiden hakujärjestelmä
Nuoriso- ja vapaan kansalaistoiminnan järjestöjen avustusten haku ja seuranta
Nuorisotilojen kävijärekisteri
Terveyttä ja toimintakykyä edistävien järjestöjen avustusten haku ja seuranta

Nuorisopalveluiden Etsivänuorisotyön tilastointi Parent ja Party
Timmi-tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmä

Perusturvapalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Kaupunkikehityspalvelut

Konsernipalvelut

Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteri