Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
  • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Nokian kaupungin tietosuojavastaaviksi on nimetty:
Terttu Haataja, Konsernipalvelut ja yleishallinto
Elina Kekki, Terveyspalvelut
Reeta Ranta, Sosiaalipalvelut

Tavoitat meidät kaikki samasta sähköpostiosoitteesta:

tietosuojavastaavat(a)nokiankaupunki.fi

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät, Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja. Virallisen tietopyyntölomakkeeseen pääset tästä.

Lokitietojen tarkastuspyyntö lomakkeeseen pääset tästä

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Sivistyspalvelut

Kirjaston tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Vapaa-aikapalveluiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Kaupungin omistuksessa olevien kokoelmien, irtaimistojen ja museaalisen aineiston luettelointi- ja tiedonhallintajärjestelmä
Kulttuurin avustusten haku ja seuranta
Liikuntajärjestöjen avustusten haku ja seurantaKulttuuripalveluiden järjestämien näyttelyiden hakujärjestelmä
Nuoriso- ja vapaan kansalaistoiminnan järjestöjen avustusten haku ja seuranta
Nuorisotilojen kävijärekisteri
Terveyttä ja toimintakykyä edistävien järjestöjen avustusten haku ja seuranta

Nuorisopalveluiden Etsivänuorisotyön tilastointi Parent ja Party
Timmi-tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmä
Nuorisopalveluiden muut rekisteristerit
Nuorisovaltuuston ja Lastenparlamentin jäsentiedot
Liikuntapalveluiden järjestämien liikuntaryhmien osallistujaluettelot

Perusturvapalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Kaupunkikehityspalvelut

Konsernipalvelut

Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteri