Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunnan toimialana on kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvat lupa-, valvonta- ja muut viranomaistehtävät sekä vesihuoltolaissa kunnan tehtäväksi määritellyt asiat sekä laissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lautakunta seuraa yhteiskunnan ja toimialansa yleistä kehittymistä, johtaa ja kehittää omalta osaltaan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kokousaikataulu
Kaupunkikehityslautakunnan esityslista on nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina.Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona.

 Kokoukset (pvm)

 Esityslistat (nettipvm)

Pöytäkirjat (nettipvm)

 10.10.2017 06.10.2017 18.10.2017
 31.10.2017 27.10.2017 08.11.2017
 21.11.2017 17.11.2017 29.11.2017
12.12.2017 08.12.2017 20.12.2017
09.01.2018 05.01.2018 17.01.2018
30.01.2018 26.01.2018 07.02.2018
20.02.2018 16.02.2018 28.02.2018
13.03.2018 09.03.2018 21.03.2018
04.04.2018 29.03.2018 11.04.2018
24.04.2018 20.04.2018 02.05.2018
15.05.2018 11.05.2018 23.05.2018
05.06.2018 01.06.2018 13.06.2018
26.06.2018 21.06.2018 04.07.2018

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano 2017-2021

Varsinaiset jäsenet:
pj. Pirkka Lappalainen (KOK)
vpj. Kari Vellonen (SDP)
Tuula Valkama (SDP)
Päivi Nahkola (KOK)
Matti Haapala (VAS)
Merja Techtolin (VAS)
Timo Lehtonen (VIHR)
Kaisa Räsänen (VIHR)
Esko Pulakka (KESK)

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Kimmo Alakoski (KOK)
Jouni Tölli (SDP)
Reeta Ranta (SDP)
Johanna Matikka (KOK)
Kai Flink (VAS)
Tuula Kallio-Bezemer (VAS)
Jussi Mäkelä (VIHR)
Laura Lehtinen (VIHR)
Mika Pietilä (KESK)