Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunnan toimialana on kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvat lupa-, valvonta- ja muut viranomaistehtävät sekä vesihuoltolaissa kunnan tehtäväksi määritellyt asiat sekä laissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lautakunta seuraa yhteiskunnan ja toimialansa yleistä kehittymistä, johtaa ja kehittää omalta osaltaan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksentekoa voit seurata täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan kokoonpano

Kaupunkikehityslautakunnassa on yhdeksän jäsentä, yksi kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston edustaja. Jäsenten nimet ja yheystiedot ovat katsottavissa täätlä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku

Kokousaikataulu ja viestintä

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista julkasitaan verkossa kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkossa kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona.

 Kokoukset (pvm)

 Esityslistat (nettipvm)

Pöytäkirjat (nettipvm)

31.08.2021 27.08.2021 08.09.2021
14.09.2021 10.09.2021 22.09.2021
28.09.2021 24.09.2021 06.10.2021
07.10.2021 01.10.2021 13.10.2021
12.10.2021 8.10.2021 20.10.2021
02.11.2021 29.10.2021 10.11.2021
23.11.2021 19.11.2021 01.12.2021
14.12.2021 10.12.2021 22.12.2021

 Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.