Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunnan toimialana on kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvat lupa-, valvonta- ja muut viranomaistehtävät sekä vesihuoltolaissa kunnan tehtäväksi määritellyt asiat sekä laissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lautakunta seuraa yhteiskunnan ja toimialansa yleistä kehittymistä, johtaa ja kehittää omalta osaltaan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kokousaikataulu

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista on nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona.

 Kokoukset (pvm)

 Esityslistat (nettipvm)

Pöytäkirjat (nettipvm)

19.01.2021 15.01.2021 27.01.2021
02.02.2021 29.01.2021 10.02.2021
23.02.2021 19.02.2021 03.03.2021
09.03.2021 05.03.2021 17.03.2021
23.03.2021 19.03.2021 31.03.2021
13.04.2021 09.04.2021 21.04.2021
04.05.2021 30.04.2021 12.05.2021
11.05.2021 07.05.2021 19.05.2021
25.05.2021 21.05.2021 03.06.2021
08.06.2021 04.06.2021 16.06.2021
22.06.2021 18.06.2021 30.06.2021

 Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano 2017 – 2021

Varsinaiset jäsenet:

pj. Pirkka Lappalainen (KOK)
vpj. Kari Vellonen (SDP)
Tuula Valkama (SDP)
Päivi Nahkola (KOK)
Matti Haapala (VAS)
Merja Techtolin (VAS)
Timo Lehtonen (VIHR)
Kaisa Räsänen (VIHR)
Esko Pulakka (KESK)

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Kimmo Alakoski (KOK)
Jouni Tölli (SDP)
Johanna Perkiö (SDP)
Johanna Matikka (KOK)
Ville Nevala (VAS)
Tuula Kallio-Bezemer (VAS)
Leo Lähde (VIHR)
Laura Lehtinen (VIHR)
Mika Pietilä (KESK)