Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunnan toimialana on kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvat lupa-, valvonta- ja muut viranomaistehtävät sekä vesihuoltolaissa kunnan tehtäväksi määritellyt asiat sekä laissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lautakunta seuraa yhteiskunnan ja toimialansa yleistä kehittymistä, johtaa ja kehittää omalta osaltaan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksentekoa voit seurata täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan kokoonpano

Kaupunkikehityslautakunnassa on yhdeksän jäsentä, yksi kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston edustaja. Jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat katsottavissa täältä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku

Kokousaikataulu ja viestintä

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista julkaistaan verkossa kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkossa kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona.

 Kokoukset (pvm)

 Esityslistat (nettipvm)

Pöytäkirjat (nettipvm)

22.08.2023 18.08.2023 30.08.2023
05.09.2023 01.09.2023 13.09.2023
19.09.2023 15.09.2023 27.09.2023
03.10.2023 29.09.2023 11.10.2023
10.10.2023 06.10.2023 18.10.2023
31.10.2023 28.10.2023 08.11.2023
21.11.2023 17.11.2023 29.11.2023
12.12.2023 08.12.2023 20.12.2023

 Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.