Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunnan toimialana on kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvat lupa-, valvonta- ja muut viranomaistehtävät sekä vesihuoltolaissa kunnan tehtäväksi määritellyt asiat sekä laissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lautakunta seuraa yhteiskunnan ja toimialansa yleistä kehittymistä, johtaa ja kehittää omalta osaltaan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksentekoa voit seurata täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan kokoonpano

Kaupunkikehityslautakunnassa on yhdeksän jäsentä, yksi kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston edustaja. Jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat katsottavissa täältä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku

Kokousaikataulu ja viestintä

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista julkasitaan verkossa kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkossa kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona.

 Kokoukset (pvm)

 Esityslistat (nettipvm)

Pöytäkirjat (nettipvm)

25.01.2022 21.01.2022 02.02.2022
08.02.2022 04.02.2022 16.02.2022
22.02.2022 18.02.2022 02.03.2022
15.03.2022 11.03.2022 23.03.2022
29.03.2022 25.03.2022 06.04.2022
12.04.2022 08.04.2022 20.04.2022
26.04.2022 22.04.2022 04.05.2022
17.05.2022 13.05.2022 25.05.2022
31.05.2022 27.05.2022 08.06.2022
21.06.2022 17.06.2022 29.06.2022

 Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.