Oppilasagentit

Koulussamme toimii oppilasagentteja: liikkisagentit, digiagentit ja kirjastoagentit.

Liikkisagenttien tehtävänä on liikunnallistaa koulupäivää esim. järjestämällä toisille oppilaille liikuntatunteja, ylläpitämällä Välkkäkiskaa sekä pitämällä taukojumppia.

Digiagentit opettavat ja auttavat toisia oppilaita sekä opettajia digitaitoja vaativissa tehtävissä.

Kirjastoagentit luetteloivat koulun kirja-aineistoa ja hoitavat koulun kirjastoa.