Kodin ja koulun yhteistyö

Nokia-Viholan koulun periaatteet kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön, yhteydenpitoon ja tiedottamiseen.

Nokia-Viholan koulussa arvostetaan huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Koulun ja kotien välisessä vuorovaikutuksessa pyritään avoimuuteen ja kaikkia osapuolia kunnioittavaan kanssakäymiseen.

Tärkein yhteydenpitoväline koulun ja kotien välillä on sähköinen viestintäjärjestelmä Wilma. Lisäksi asioista tiedotetaan sähköpostitse, puhelimitse, koulun Internet-sivujen kautta sekä tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla.

Rehtori vastaa ulkoisesta tiedottamisesta, kun kyse on koko koulua koskevista asioista. Opettajat vastaavat tiedottamisesta, kun kyse on luokan asioista. Tiimien vetäjät vastaavat tiedottamisesta, kun kyse on heidän vastuualuettaan koskevasta tiedottamisesta. Koulujen kotisivujen ylläpidosta vastaa TVT-vastaavamme Mikko Selkämö.

Syyslukukaudella koulussa järjestetään vanhempainilta oppilaiden vanhemmille molemmissa koulutaloissa erikseen. Kevätlukukaudella järjestetään koulutulokkaiden vanhempainilta sekä mahdollisesti yksi teemallinen koko koulun vanhempainilta. Opettajat järjestävät vähintään yhden luokkakohtaisen vanhempainillan lukuvuoden aikana.

Oppilaan oppimista myönteisesti kuvaavat viestit kodin ja koulun välillä ovat tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla sekä huoltaja että opettaja voivat tukea paremmin oppilaan tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan, huoltajien ja opettajan yhteinen arviointikeskustelu korvaa aikaisemman kirjallisen väliarviointitodistuksen.

Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen järjestämisen keskeisiin asioihin, kuten oppimisen tavoitteisiin, oppimisympäristöihin, työtapoihin, oppimissuunnitelmiin, arviointiin, opiskeluun liittyviin valintoihin sekä lukuvuoden aikana järjestettäviin erilaisiin tapahtumiin.

Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa luokkatoimikunta- ja vanhempainyhdistystoiminnalle. Kodin ja koulun päivä suunnitellaan yhteistyössä vanhempien kanssa ja toteutetaan 1-2 kertaa vuodessa. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle.

Nokian koulun ja Viholan koulun vanhempainyhdistykset kokoontuvat kouluilla noin kerran kuukaudessa. Näissä kokouksissa on mukana opettajien edustaja, jotta tiedonkulku vanhempien ja koulun välillä olisi välitöntä. Opettajien edustusvuoro vanhempainyhdistysten kokouksissa on kiertävä.