Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto

Opiskelija voi halutessaan varata ajan keskusteluun opinto-ohjaajan kanssa. Myös huoltajat voivat tarvittaessa olla yhteydessä opinto-ohjaajaan.

Koulu tarjoaa koulupsykologin, terveydenhoitajan ja kuraattorin palveluita.