Valinnaisuus

Kankaantaan koulun valinnaisten aineiden opiskelu lukuvuonna 2022-2023

Nokian kaupungin alakoulujen 4. – 6. -luokkien oppilaat opiskelevat valinnaista oppiainetta yhden vuosiviikkotunnin verran. Musiikkiluokilla opiskelevia oppilaita valinnainen aine on automaattisesti musiikki.

 

Järjestämme valinnaisuuden pääsääntöisesti kahden viikkotunnin kokonaisuuksissa, joita jokainen oppilas opiskelee kaksi lukuvuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että oppilaalla on kahdesti lukuvuodessa n.9 viikon ajan kaksi tuntia viikossa valinnaista ainetta. Valinnaisten aineiden opetusryhmissä on oppilaita vuosiluokilta 4 – 6. Jokainen oppilas valitsee yhden jokaisen jakson vaihtoehdoista, joista kaksi toivetta pyrimme toteuttamaan. Jokaisen valinnan on oltava eri jaksosta.