Koskenmäki-Tervasuon koulu 1-6

Koskenmäki-Tervasuon koulu on alakoulu luokille 1-6.

Koskenmäen koulu
Ketolanmäenkatu 2
37120 Nokia

Tervasuon koulu
Tervasuonkatu 5
37120 Nokia

Molempien koulujen yhteinen kanslia sijaitsee Koskenmäen koulussa.

Koskenmäen koulu on perusopetuksen alakoulu, jossa on luokka-asteet 1-6. Tervasuon yksikössä on luokka-asteet 1-2.

Osoitteet

Ketolanmäenkatu 2
37120 NOKIA

Puhelinnumerot

vs. rehtori:  +358401334457

kanslia:  +358356522130

Koskenmäki-Tervasuon koulu on kahden kouluyksikön alakoulu. Koskenmäen koulussa Ketolanmäen alueella on noin 430 oppilasta luokilla 1.-6. Henkilökuntaa koululla on 28 opettajaa ja kuusi koulunkäynnin ohjaajaa. Tervasuolla päiväkoti ja koulu toimivat samassa kiinteistössä. Oppilaita  on 87 1.-2. luokilla ja he siirtyvät Koskenmäen kouluun 3. luokalle tultaessa. Opettajia Tervasuolla on 5 ja heidän kanssaan työskentelee yksi koulunkäynnin ohjaaja. Molemmilla yksiköillä on yhteinen rehtori ja kanslia.

Lukuvuonna 2018-2019 Koskenmäki-Tervasuon  koulussa paneudutaan eri näkökulmista hyvinvointiin. Työn painopisteinä ovat oppilaiden tunne- ja viestintätaitojen kehittäminen, oppilaiden osallisuuden parantaminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja huomion kiinnittäminen siihen, miten toista kohdellaan hyvien tapojen mukaisesti ja puhumme toisillemme asiallisesti. Vuoden monialaiset oppimiskokonaisuudet käsittelevät tänä vuonna näitä teemoja. Tervasuolla vuoden mittaan painopisteenä on vahvuuskasvatus ja Koskenmäessä kokoavana teemana on lokakuun MOK-viikko ”Yhdessä olemme enemmän”.

Koskenmäen koulussa opetetaan A2-kielinä eli ylimääräisinä kielinä saksaa ja ranskaa. Lukuvuonna 2018-2019 osallistumme myös kansalliseen kielten opetuksen varhennuksen KIKATUS-hankkeeseen. Meillä oppilailla on 1. ja 2. luokilla lukujärjestyksessä ylimääräinen englannin  kielen tunti viikossa. 3. luokilla oppilailla on tunti viikossa lisää ns. kielimaistiaisia: vuoden aikana oppilaat tutustuvat useisiin kieliin ja kielialueiden kulttuureihin. Maistiaisia saadaan mm. saksasta, virosta, ruotsista, portugalista, venäjästä ja ranskasta. 5. luokilla ilman lisätuntia oppilaat saavat kylvetystä 6. luokalla alkavaan ruotsiin.