Koskenmäki-Tervasuon koulu 1-6

Koskenmäki-Tervasuon koulu on kahden kouluyksikön alakoulu 1.-6. -luokille.

Koskenmäen koulu
Ketolanmäenkatu 2
37120 Nokia

Tervasuon koulu
Tervasuonkatu 5
37120 Nokia

Molempien koulujen yhteinen kanslia sijaitsee Koskenmäen koulussa.

Koulu alkaa tiistaina 11.8.2020 klo 10. Koulupäivä kestää klo 13 asti. Ensimmäisenä koulupäivänä opettajat tulevat hakemaan oppilaat luokkiin koulun piha-alueelta. Olemme valmistautuneet toimimaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti, joka tarkoittaa esim. sitä, että kaikki opetusryhmät eivät ole yhtä aikaa välitunnilla. Myös ruokailuja porrastetaan.

Koskenmäen koulu on perusopetuksen alakoulu, jossa on luokka-asteet 1-6. Tervasuon yksikössä on luokka-asteet 1-2.

Osoitteet

Ketolanmäenkatu 2
37120 Nokia

Puhelinnumerot

rehtori:  +358401334260

kanslia:  +358356522130

Koskenmäki-Tervasuon koululla on 534 oppilasta. Olemme panostaneet erityisesti yhteisopettajuuteen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, monimuotoisuuden arvostamiseen ja yhteishengen luomiseen. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas sellaisena kuin hän on. Koskenmäen koulussa Ketolanmäen alueella on 445 oppilasta luokilla 1.-6. Koululla on 28 päätoimista opettajaa ja kuusi koulunkäynninohjaajaa.

Tervasuolla päiväkoti ja koulu toimivat samassa kiinteistössä. Tervasuolla on 89 oppilasta 1.-2.-luokilla ja he siirtyvät kolmannelle luokalle Koskenmäen yksikköön. Tervasuolla on päätoimisia opettajia 4 ja heidän kanssaan työskentelee yksi koulunkäynninohjaaja.
Koskenmäen yksikössä opetetaan A2-kielinä eli neljännellä luokalla alkavia ylimääräisinä kielinä saksaa ja ranskaa. Lukuvuonna 2020-21 alkaa ranskan kielen valinnainen ryhmä.