Viheralueet

Puistojen ja viheralueiden suunnittelua ohjaa kaavoitus. Suunnitelmien hyväksymisestä vastaa kaupunkikehityslautakunta. Kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista ja taajamametsistä. Luomme viheralueilla viihtyisän, virikkeellisen ja arvoja huomioon ottavan kaupunkiympäristön.

Nokian kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista, joita on noin 70 hehtaaria, avoimista niityistä ja pelloista, joita on noin 67 hehtaaria sekä taajamametsistä, joita on noin 700 hehtaaria.

Rakentaminen ja kunnossapito

Puistot rakennutetaan kaupungin toimesta. Infrapalveluiden tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää kaupungin viheralueita, puistoja, leikkikenttiä ja metsiä. Näillä alueilla hoidamme istutukset, rakenteet, kalusteet ja muut laitteet.

Viherkunnossapidon vikailmoitukset: puistot@nokiankaupunki.fi tai yhteydenotot suoraan puistotyönjohtajiin. Yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta laidasta ja mobiililla selatessa sivun alaosasta.

Taajamametsien kunnossapidon yhteydenotot sähköpostilla: tuomas.aaltonen@nokiankaupunki.fi

Puistot

Keskeisimmät rakennetut puistoalueet Nokialla ovat Penttilänpuisto ja Poutunpuisto. Suurin osa avoimista viheralueista sijaitsee Etelä-Nokialla, jotka ovat pääosin vanhoja peltoja ja laitumia.

Kuva Poutunpuistosta
Kuva Poutunpuistosta
Kuva Poutunpuistosta
Kuva Poutunpuistosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrapalveluiden ylläpitämillä viheralueilla on lisäksi suuri määrä leikkipaikkoja, ulkoilureittejä, luontopolkuja ja puistokäytäviä omaehtoiseen liikkumiseen. Alla on linkit kaupungin Leikkipaikat ja Luontopolut – sivustoille.

Taajamametsät

Taajamametsät ovat kaava-alueella olevia, usein melko pienialaisia metsiä ja metsiköitä, joita käytetään paljon ulkoiluun ja virkistykseen. Tärkeitä taajamametsiä ovat mm. Puropuisto, Kylmänojanpuisto, Viikinharju ja Maatialanharju.

Monet metsäalueet ovat suojametsiä vaikkapa asutuksen ja liikennealueen tai teollisuusalueen välissä. Taajamametsien hoidon perustana ovat viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät hoitotoimenpiteet sekä alueiden erityispiirteet, kuten harvinainen kasvillisuus tai eläimistö.

Kuva Puropuistosta
Kuva Puropuistosta
Kuva Puropuistosta
Kuva Puropuistosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousmetsät

Kaupungin omistamien talousmetsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoitotyössä huomioidaan kaupungin laajentuminen ja metsien virkistyskäyttö sekä luontoarvot. Alla on linkki kaupungin Metsätyökohteet – sivustolle.