Puistot ja metsät

Puistot rakennutetaan kaupungin toimesta. Infrapalveluiden tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää kaupungin viheralueita, puistoja, leikkikenttiä ja metsiä. Näillä alueilla hoidamme istutukset, rakenteet, kalusteet ja muut laitteet.

Puistojen ja viheralueiden suunnittelua ohjaa kaavoitus. Suunnitelmien hyväksymisestä vastaa kaupunkikehityslautakunta. Kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista ja taajamametsistä. Luomme viheralueilla viihtyisän, virikkeellisen ja arvoja huomioon ottavan kaupunkiympäristön.

Keskeisimmät rakennetut puistoalueet Nokialla ovat Penttilänpuisto ja Poutunpuisto. Suurin osa avoimista viheralueista sijaitsee Etelä-Nokialla, jotka ovat pääosin vanhoja peltoja ja laitumia. Infrapalveluiden ylläpitämillä viheralueilla on lisäksi suuri määrä ulkoilureittejä, luontopolkuja ja puistokäytäviä omaehtoiseen liikkumiseen.

Nokian kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista, joita on noin 70 hehtaaria, avoimista niityistä ja pelloista, joita on noin 67 hehtaaria sekä taajamametsistä, joita on noin 700 hehtaaria.

Metsät

Taajamametsät ovat kaava-alueella olevia, usein melko pienialaisia metsiä ja metsiköitä, joita käytetään paljon ulkoiluun ja virkistykseen. Tärkeitä taajamametsiä ovat mm. Puropuisto, Kylmänojanpuisto, Viikinharju ja Maatialanharju. Monet metsäalueet ovat suojametsiä vaikkapa asutuksen ja liikennealueen tai teollisuusalueen välissä.

Kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoitotyössä huomioidaan kaupungin laajentuminen ja metsien virkistyskäyttö sekä luontoarvot. Taajamametsien hoidon perustana ovat viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asukkaiden toiveet.