Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain ja lisäksi tehdään lääkärintarkastukset 1.lk:n ja 5.lk:n oppilaille.

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta.

 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

• oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
• vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
• oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja
-hoitoon ohjaaminen
• kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
• suun terveydenhuolto
• oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset.

 

Hammashuolto

Vuosittaisia luokkatarkastuksia ei suoriteta joka vuosi. Koska kuitenkin osalla oppilaista on suurempi alttius hammassairauksiin, kutsutaan heidät yksilöllisen tarpeen mukaan uusintatarkastuksiin.

Hammassäryn tai hammastapaturman sattuessa voi välittömästi ottaa yhteyttä hoitavaan hammaslääkäriin tai, jos hän on lomalla, niin terveyskeskuksen päivystävään hammaslääkäriin.

 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Tottijärvi-Vahalahden koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, molempien koulujen oppilaskunnan hallitusten ohjaavat opettajat, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, kuraattori, molempien oppilaskuntien hallitusten edustajat sekä
vanhempainyhdistysten edustajat. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella vuorotellen molemmissa toimipisteissä.

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavattavissa kouluilla sovittaessa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavaisuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on tavattavissa kouluilla sovittaessa. Oppilaat voivat itse hakeutua tapaamaan kuraattoria tai yhteydenotto tapaamista varten voi tulla vanhemmilta tai opettajilta. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia esimerkiksi ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta.