Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain ja lisäksi tehdään lääkärintarkastukset 1.lk:n ja 5.lk:n oppilaille.

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta.

 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

• oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
• vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
• oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja
-hoitoon ohjaaminen
• kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
• suun terveydenhuolto
• oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset.

 

Hammashuolto

Vuosittaisia luokkatarkastuksia ei suoriteta joka vuosi. Koska kuitenkin osalla oppilaista on suurempi alttius hammassairauksiin, kutsutaan heidät yksilöllisen tarpeen mukaan uusintatarkastuksiin.

Hammassäryn tai hammastapaturman sattuessa voi välittömästi ottaa yhteyttä hoitavaan hammaslääkäriin tai, jos hän on lomalla, niin terveyskeskuksen päivystävään hammaslääkäriin.

 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Tottijärvi-Vahalahden koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, molempien koulujen oppilaskunnan hallitusten ohjaavat opettajat, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, kuraattori, molempien oppilaskuntien hallitusten edustajat sekä
vanhempainyhdistysten edustajat. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella vuorotellen molemmissa toimipisteissä.