Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset aina rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennusluvanvaraisia hankkeita ovat myös mittavat korjaus- ja muutostyöt.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan sähköisesti lupapiste.fi -palvelun kautta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Rakennusluvasta peritään maksutaksan mukainen rakennusvalvontamaksu.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja täyttää muilta osin arkistolaitoksen antamat määräykset. Piirustusten tulee olla mittakaavaan tulostettavissa arkkikoon perusteella. Pdf-muotoon muutettu valokuva piirustuksesta ei täytä em. vaatimuksia.

Lupahakemukseen tarvitset nämä liitteet:

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (kauppakirjan tai vuokrasopimuksen kopio)
 • viemäri-ilmoitus kaava-alueella (viemäriverkoston toiminta-alueella)
 • jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi (viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella)
 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus (huom. rakennusoikeuslaskelma esitettävä)
  • pohjapiirustukset
  • julkisivupiirustukset (huom. maanpinta esitettävä tontin rajoille asti sekä esitettävä julkisivuvärit ja värikoodit)
  • leikkauspiirustus (huom. rakenteiden u-arvot esitettävä)
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella (huom. kaikki naapurikiinteistöjen omistajat)
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista, korkeusasemasta ja perustamistavasta
 • energiaselvitys ja -todistus (yli 50 m2:n rakennukset, joissa kiinteä lämmitysjärjestelmä)

 

Lisäksi sijainnin merkinnän valmistelua varten pyydetään lähettämään Dwg-muotoinen asemapiirros osoitteeseen maastomittaus@nokiankaupunki.fi.

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.