Kulttuurin toiminta-avustus

Rekisteröity kulttuuriyhdistys voi saada kaupungilta toiminta-avustusta Nokialla tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. Erilaisiin Nokialla tapahtuviin kulttuuri- ja taidehankkeisiin on mahdollista hakea kaupungin projektitukea.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kulttuurin toiminta-avustuksia myönnetään Nokialla tapahtuvaan toimintaan ja ainoastaan rekisteröidyille yhdistyksille, joiden ensisijaisena tehtävänä on harjoittaa kulttuuritoimintaa, kuten se on kulttuuritoimintalaissa määritelty: taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Paikkakunnalla tapahtuviin kulttuurihankkeisiin- ja tapahtumiin voi hakea projektitukea.

Paikkakunnalla tapahtuviin kulttuurihankkeisiin- ja tapahtumiin voi hakea projektitukea.

Toimi näin

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain keväällä. Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä huolellisesti avustusohjeeseen, haettavaan avustukseen liittyvään hakulomakkeeseen sekä pistetaulukkoon. Ohjeet ja hakulomakkeet ovat avoinna Nokian kaupungin kotisivuilla, kun haku on ajankohtainen. Projektituet kulttuurihankkeisiin ja tapahtumiin ovat haussa ympäri vuoden.

Projektituet kulttuurihankkeisiin ja tapahtumiin ovat haussa ympäri vuoden. Tarkemmat ohjeet löydät kohdasta projektituki.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2019 on 1.3.-29.3.2019 klo 15:00.

Hakuohjeet ja sähköiset lomakkeet näkyvillä 1.3.2019.

Liitteet, joiden perusteella avustus määräytyy, tulee toimittaa 29.3.2019 klo 15:00. Muut pakolliset liitteet (toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastuskertomus v. 2018) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin, kuitenkin viimeistään 12.4.2019 mennessä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Liitteet voi lähettää vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai tuoda vapaa-aikapalveluiden asiakaspalveluun Nokian Kerholaan 2. kerros.

 

Pahoittelut. Tämä lomake ei ole enää saatavilla.