Jätehuolto

Kiinteistön jätehuolto

Jätehuollon järjestämisestä Nokian kaupungin alueella huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Lisätietoa jätteiden lajittelusta, keräyksestä (mm. kompostoinnista ja muusta omakotitalon ja mäkin jätehuollosta) ja jätteenkäsittelykeskuksista löytyy Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta.

Liittyminen jätehuoltoon

Kiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kaupungin järjestämään jätteen kuljetukseen. Vapautukset järjestetystä jätteenkuljetuksesta eivät ole mahdollisia. Mikäli kiinteistöllä syntyvä jätemäärä on poikkeuksellisen vähäinen ja kiinteistön biojäte kompostoidaan, kiinteistön jäteastian tyhjennysvälille voidaan hakea pidennystä. Hakemukset käsittelee alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunta voi myös perustellusta syystä kohtuullistaa kiinteistön jätemaksua. Lomakkeet ja lisätietoa mm. jätemaksun kohtuullistamisen periaatteista löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

Roskaaminen

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä ja roskaamisasioita. Ympäristönsuojeluyksikkö ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.