Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

1. kaupunginosa, yleisen rakennuksen tontin muuttaminen kahdeksi erillispientalotontiksi osoitteessa Lauttalanmutka 1 (entinen työväenopisto). (NU 8.12.2014) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 8)
Kaavakartta 5.1.2017
Selostus

1. kaupunginosa, rakennusoikeuden nosto osoitteessa Maununkatu 9 (NU 10.9.2010)
Sijaintikartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1. kaupunginosa, kortteli 9 tontti 14. Asemakaavamuutos uuden hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi osoitteessa Maununkatu 12. Rakennusoikeuden ja kerrosluvun nosto. (NU 12.1.2018)
Sijaintikartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1. kaupunginosa, korttelin 17 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Välikatu 3 – 9. (NU 23.2.3018)
Sijaintikartta

1. kaupunginosa, korttelin 37 tontin 8 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Yrittäjäkatu 1. (NU 23.2.2018)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2. kaupunginosa, asuntontin muutos asuinkerrostalotontiksi sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäys osoitteessa Korkeemäenkatu 18, korttelin 3 tontti 15. (NU 13.6.2014) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 6)
Kaavakartta 25.3.2015
Selostus

2. kaupunginosa, kahden pientalotontin yhdistäminen ja muutos asuinkerrostalotontiksi osoitteessa Rautatienkatu 31 – 33. (NU 30.10.2015)
Sijaintikartta

3. kaupunginosa, pientaloalueen jakaminen tonteiksi osoitteessa Kotakatu 68-76, kortteli 12. (NU 19.8.2016)
Sijaintikartta

3. kaupunginosa, Vihnusjärven pohjoisrannan loma-asuntoalueen asemakaavoitus. (NU18.12.2015)
Sijaintikartta

4. kaupunginosa, korttelin 22 tontin 1 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Tanhuankatu 2. (NU 23.2.2018)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4. kaupunginosa, Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuvan teollisuuskorttelialueen muuttaminen asuntoalueeksi. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 3)
Kaavakartta 3.10.2017
Selostus

4. kaupunginosa, korttelin 65 tontin 2 muuttaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitteessa Rounionkatu 15. (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 7) (NU 15.12.2017)
Viitesuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Meluselvitys

5. kaupunginosa,  Moisionkadun ja Rinnekadun leventäminen sekä korttelialueiden muutokset. (NU 22.9.2017)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

5. kaupunginosa, korttelin 88 tontin 20 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteissa Jalavakatu 1 ja Saarnikatu 2. (NU 6.4.2018)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

6. kaupunginosa, Sorvantien ja Turuntien liittymän muutos katualueeksi. (Nu 23.2.2018)
Sijaintikartta

6. kaupunginosa, Kehon entisen pappilan ympäristön muutos puistosta pientaloalueeksi.(Kaavoituskatsaus 2017, kohde 9)
Kaavakartta 1.6.2015
Selostus

6. kaupunginosa, autopaikkatontin muuttaminen liiketontiksi osoitteessa Annilankatu 1. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 13)
Kaavakartta 23.3.2016
Selostus

6. kaupunginosa, telttailu- ja leirintäalueen muutos pientaloasuinalueeksi (Viinikanniemi). (NU 6.4.2018)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, paikallisjunapysäkin edellyttämä muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 15)
Sijaintikartta

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 30 tontin 3 laajennus sekä rakennusoikeuden nosto ja tontin 2 osan merkitseminen SM-alueeksi, osoitteessa Kivimiehenkatu 14 – 16. (NU 16.12.2016)
Kaavakartta 4.12.2017
Selostus

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian kartanon itäpuolisen alueen korttelirakenteen muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 10)
Kaavakartta 16.5.2017
Selostus

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, käyttötarkoituksen muutos kortteli 35. Alue sijaitsee Porintien eteläpuolella, Kolmenkulmantien ja Vasarakadun risteyksessä. (NU 9.2.2018)
Kaavamuutoksen valmisteluaineisto on nähtävänä Nokian kaupungin virastotalolla (Harjukatu 21, 3.krs).
Kaavaa valmistelee ja lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen, puh. 040 133 4266, hannu.eerikainen@nokiankaupunki.fi
Sijaintikartta

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, korttelin 33 laajentaminen toimitilarakennusten korttelialueeksi osoitteessa Kolmenkulmantie 3 – 7. (NU 22.9.2017)
Sijaintikartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

19. (Sammalisto) kaupunginosa, pientalotontin jakaminen kolmeksi tontiksi ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Sotkanlinnankatu 1. (NU 16.12.2016)
Sijaintikartta

22. (Tottijärvi) kaupunginosa, Tottijärven entisen neuvolan tontin jakaminen, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Pappilantie 1. (NU 16.12.2016)
Sijaintikartta

25. (Kyynijärvi) ja 26. (Juhansuo) kaupunginosat, Öljytien liittymän pohjoispuolisen alueen asemakaavoitus. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 16)
Kaavakartta 28.9.2016
Selostus
Luontoselvitys 2016

25. (Kyynijärvi) kaupunginosa, uuden jätevedenpuhdistamon ja nykyisen jätteenkäsittelyalueen asemakaavoitus Koukkujärventien itäpuolella. (NU 30.10.2015) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 17)
Kaavakartta 9.2.2018
Selostus
Kyynijärven alueen kasvillisuusselvitys 2016
Kyynijärven alueen liito-oravaselvitys 2016
Natura-tarvearviointi 7.12.2017

26. (Juhansuo) kaupunginosa, käyttötarkoituksen muutos kortteli 5. Alue sijaitsee Porintien pohjoispuolella, Kolmenkulmantien, Juhansuonkadun ja Metsolantien risteyksessä. (NU 9.2.2018)
Kaavakartta 14.2.2018
Selostus

Rantaosayleiskaava

Ranta-asemakaava koskien tilaa 536-413-1-52, Alisranta. Ranta-asemakaavalla muodostetaan loma-aluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaava-alue sijaitsee Alinenjärven ja Porintien välissä. (NU 15.12.2017)
Kaavakartta 26.2.2018
Selostus

Yleiskaavat

Keskustan osayleiskaavan muutos. Suunnittelualueeseen kuuluvat Kylmänojanpuisto ja sen vieressä olevat nykyiset Kankaantaan alakoulun, Nokianvirran yläkoulun ja Nokian lukion koulukiinteistöt, Penttilänpuisto, sekä osa Vihnusjärven rantapuistoa ja Vihnuskodin aluetta. (NU 15.12.2017)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2018
Viranomaisneuvottelun muistio (31.1.2018)

Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavan muutos ja laajennus.
Suunnittelualue sijaitsee valtatien 11 pohjoispuolella ns. Kolmenkulman alueella Nokian ydinkeskustasta koilliseen. (NU 27.1.2017)
Kaavakartta 10.8.2017
Kaavamerkinnät
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma