Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

1. kaupunginosa, yleisen rakennuksen tontin muuttaminen kahdeksi erillispientalotontiksi osoitteessa Lauttalanmutka 1 (entinen työväenopisto). (NU 8.12.2014) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 9)
Kaavakartta 5.1.2017
Selostus

1. kaupunginosa, rakennusoikeuden nosto osoitteessa Maununkatu 9 (NU 10.9.2010) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 4)
Sijaintikartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1. kaupunginosa, kortteli 9 tontti 14. Asemakaavamuutos uuden hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi osoitteessa Maununkatu 12. Rakennusoikeuden ja kerrosluvun nosto. (NU 12.1.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 3)
Kaavakartta 28.5.2018
Selostus

1. kaupunginosa, korttelin 17 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Välikatu 3 – 9. (NU 23.2.3018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 6)
Sijaintikartta

1. kaupunginosa, korttelin 22 tonttien 1-4 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Poutuntie 2-8. (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 1)
Kaavakartta 5.10.2018
Selostus

1. kaupunginosa, korttelin 24 tontin 3 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Välikatu 22. (NU 30.5.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 5)
Kaavakartta 9.10.2018
Selostus
Maankäyttöluonnos 28.5.2018

1. kaupunginosa, korttelin 32 tontin 11 rakennusoikeuden nosto Nokian Renkaat Oyj:n tontille osoitteessa Pirkkalaistie 7-11, Nokian Renkaat Oyj. (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 24)
Kaavakartta 23.8.2018
Selostus

1. kaupunginosa, korttelin 37 tontin 8 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Yrittäjäkatu 1. (NU 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 10)
Kaavakartta (luonnos)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2. kaupunginosa, asuntontin muutos asuinkerrostalotontiksi sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäys osoitteessa Korkeemäenkatu 18, korttelin 3 tontti 15. (NU 13.6.2014) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 7)
Kaavakartta 25.3.2015
Selostus

2. kaupunginosa, kahden pientalotontin yhdistäminen ja muutos asuinkerrostalotontiksi osoitteessa Rautatienkatu 31 – 33. (NU 30.10.2015) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 8)
Sijaintikartta

2. kaupunginosa, kortteli 18 ja puistoalue. Asemakaavan muutos rakennusoikeuden ja rakennusalojen muuttamiseksi osoitteessa Kylmänojankatu 3. (NU 5.12.2018)
Sijaintikartta

3. kaupunginosa, pientaloalueen jakaminen tonteiksi osoitteessa Kotakatu 68-76, kortteli 12. (NU 19.8.2016)
Sijaintikartta

4. kaupunginosa, korttelin 2 tontin 1 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden tarkistaminen osoitteessa Rounionkatu 45. (NU 8.6.2018)(Kaavoituskatsaus 2018, kohde 11)
Kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 1)
Kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 2)
Selostus

4. kaupunginosa, korttelin 22 tontin 1 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Tanhuankatu 2, Nansotalo. (NU 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 14)
Kaavakartta 24.8.2018
Selostus
Liito-orava- ja luontoselvitys
Pilaantuneen maaperän selvitys
Meluselvitys
Tärinäselvitys
Hulevesiselvitys
Rakennetun ympäristön selvitys
Kiinteistöarvio

4. kaupunginosa, Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuvan teollisuuskorttelialueen muuttaminen asuntoalueeksi. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 13)
Kaavakartta 3.10.2017
Selostus
Rakennuskieltokuulutus 18.5.2018

4. kaupunginosa, korttelin 65 tontin 2 muuttaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitteessa Rounionkatu 15. (NU 15.12.2017)(Kaavoituskatsaus 2018, kohde 12)
Viitesuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Meluselvitys

5. kaupunginosa,  Moisionkadun ja Rinnekadun leventäminen sekä korttelialueiden muutokset. (NU 22.9.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 15)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

5. kaupunginosa, korttelin 88 tontin 20 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteissa Jalavakatu 1 ja Saarnikatu 2. (NU 6.4.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 16)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

6. kaupunginosa, Sorvantien ja Turuntien liittymän muutos katualueeksi. (Nu 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 35)
Sijaintikartta

6. kaupunginosa, Kehon entisen pappilan ympäristön muutos puistosta pientaloalueeksi.(Kaavoituskatsaus 2018, kohde 22)
Kaavakartta 1.6.2015
Selostus

6. kaupunginosa, autopaikkatontin muuttaminen liiketontiksi osoitteessa Annilankatu 1. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 17)
Kaavakartta 23.3.2016
Selostus

6. kaupunginosa, telttailu- ja leirintäalueen muutos pientaloasuinalueeksi (Viinikanniemi). (NU 6.4.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 21)
Kaavakartta 15.6.2018
Selostus

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, paikallisjunapysäkin edellyttämä muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 34)
Sijaintikartta

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 19 tonttien 1 ja 2 rakennusoikeuden nosto osoitteissa Sarpatintie 10 ja 12. (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 18)
Sijaintikartta

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 28 osan käyttötarkoituksen muutos ja pohjoisosan merkitseminen suojaviheralueeksi osoitteessa Kivimiehenkatu 5. (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 33)
Kaavakartta 20.8.2018
Selostus

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 30 tontin 3 laajennus sekä rakennusoikeuden nosto ja tontin 2 osan merkitseminen SM-alueeksi, osoitteessa Kivimiehenkatu 14 – 16. (NU 16.12.2016) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 32)
Kaavakartta 4.12.2017
Selostus

11. (Siuro) kaupunginosa, kadun nimeäminen Seppeliinpuiston ja Kustaankadun välillä sekä alueidenkäytön järjestäminen Kustaankadun länsipuolella. (NU 8.6.2018)
Sijaintikartta

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian kartanon itäpuolisen alueen korttelirakenteen muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 24)
Kaavakartta 16.5.2017
Selostus
Rakennuskieltokuulutus 18.5.2018

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, käyttötarkoituksen muutos kortteli 35. Alue sijaitsee Porintien eteläpuolella, Kolmenkulmantien ja Vasarakadun risteyksessä. (NU 9.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 30)
Kaavaa valmistelee ja lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen, puh. 040 133 4266, hannu.eerikainen@nokiankaupunki.fi
Sijaintikartta

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, korttelin 33 laajentaminen toimitilarakennusten korttelialueeksi osoitteessa Kolmenkulmantie 3 – 7. (NU 22.9.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 29)
Kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 1)
Kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 2)
Selostus

19. (Sammalisto) kaupunginosa, pientalotontin jakaminen kolmeksi tontiksi ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Sotkanlinnankatu 1. (NU 16.12.2016) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 19)
Kaavakartta 28.8.2018
Selostus

22. (Tottijärvi) kaupunginosa, Tottijärven entisen neuvolan tontin jakaminen, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Pappilantie 1. (NU 16.12.2016) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 36)
Sijaintikartta

25. (Kyynijärvi) ja 26. (Juhansuo) kaupunginosat, Öljytien liittymän pohjoispuolisen alueen asemakaavoitus. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 28)
Kaavakartta 28.9.2016
Selostus
Luontoselvitys 2016

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava koskien tilaa 536-413-1-52, Alisranta. Ranta-asemakaavalla muodostetaan loma-aluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaava-alue sijaitsee Alinenjärven ja Porintien välissä. (NU 15.12.2017)(Kaavoituskatsaus 2018, kohde 26)
Kaavakartta 4.6.2018
Selostus liitteineen

Yleiskaavat

Keskustan osayleiskaavan muutos
(NU 15.12.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 2, Yleiskaavoitus)
Suunnittelualueeseen kuuluvat Kylmänojanpuisto ja sen vieressä olevat nykyiset Kankaantaan alakoulun, Nokianvirran yläkoulun ja Nokian lukion koulukiinteistöt, Penttilänpuisto, sekä osa Vihnusjärven rantapuistoa ja Vihnuskodin aluetta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2018
Viranomaisneuvottelun muistio (31.1.2018)

Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaavan muutos ja laajennus
(NU 27.1.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 6, Yleiskaavoitus)
Suunnittelualue sijaitsee valtatien 11 pohjoispuolella ns. Kolmenkulman alueella Nokian ydinkeskustasta koilliseen.
Kaavakartta 14.6.2018
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Hulevesi: Hulevesiselvitys, Suunnitelmakartta, Valuma-aluejako nykytila, Valuma-aluejako kaava
Natura: Melumittaus 2017, Natura-arviointi 2018
Arkeologinen inventointi: Kolmenkulma muinaisjäännösinventointi 2017, Kolmenkulmantie muinaisjäännösinventointi 2017
Luontoselvitykset: Kolmenkulman keskiosan alueen luontoselvitys 2016, Kolmenkulman laajennusalueen luontoselvitys 2017
Puuterminaalin suunnitelma
Voimajohdon siirto: Vaihtoehdot, Raportti

Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos
(NU 17.10.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 8, Yleiskaavoitus)
Suunnittelualue sijaitsee Porintien (vt 11) eteläpuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä Nokian keskustasta. Idässä alue rajautuu Kankaantaan teollisuusalueen luoteiskulmaan, etelässä Ilkan ja Halimaan asuinalueisiin.
Kaavakartta 26.9.2018
Selostus

Ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (NU 27.8.2018)
Kiinteistön 536-443-1-691 määräala, rakennuspaikan siirto Tottijärven rannassa.
Sijaintikartta