Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

1. kaupunginosa, yleisen rakennuksen tontin muuttaminen kahdeksi erillispientalotontiksi osoitteessa Lauttalanmutka 1 (entinen työväenopisto). (NU 8.12.2014) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 9)
Kaavakartta 5.1.2017
Selostus

1. kaupunginosa, kortteli 9 tontti 14. Asemakaavamuutos uuden hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi osoitteessa Maununkatu 12. Rakennusoikeuden ja kerrosluvun nosto. (NU 12.1.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 3)
Kaavakartta 28.5.2018
Selostus

1. kaupunginosa, korttelin 12 laajentaminen ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Maununkatu 9 sekä 2. kaupunginosa, korttelin 11 tontin 5 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Rautatienkatu 1. (NU 10.9.2010) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 4)
Kaavakartta (luonnos)
Selostus

1. kaupunginosa, korttelin 17 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Välikatu 3 – 9. (NU 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 6)
Sijaintikartta

1. kaupunginosa, korttelin 22 tonttien 1-4 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Poutuntie 2-8. (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 1)
Kaavakartta 26.4.2019
Selostus

1. kaupunginosa, korttelin 24 tontin 3 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Välikatu 22. (NU 30.5.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 5)
Kaavakartta 9.10.2018
Selostus
Maankäyttöluonnos 28.5.2018

1. kaupunginosa, korttelin 32 tontin 11 rakennusoikeuden nosto Nokian Renkaat Oyj:n tontille osoitteessa Pirkkalaistie 7-11, Nokian Renkaat Oyj. (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 27)
Kaavakartta 5.4.2019
Selostus
Kulttuuriympäristöselvitys, Keskustan osayleiskaava, 2010
Rakennusinventointi 2018
Ympäristömelumalli 2018

1. kaupunginosa, korttelin 37 tontin 8 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Yrittäjäkatu 1. (NU 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 10)
Kaavakartta (luonnos)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2. kaupunginosa, asuntontin muutos asuinkerrostalotontiksi sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäys osoitteessa Korkeemäenkatu 18, korttelin 3 tontti 15. (NU 13.6.2014) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 7)
Kaavakartta 25.3.2015
Selostus

2. kaupunginosa, korttelin 9 laajentaminen ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Kankaantaankatu 4. (Kaavoituskatsaus 2018)
Kaavakartta 5.4.2019
Selostus

2. kaupunginosa, kahden pientalotontin yhdistäminen ja muutos asuinkerrostalotontiksi osoitteessa Rautatienkatu 31 – 33. (NU 30.10.2015) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 8)
Sijaintikartta

2. kaupunginosa, kortteli 18 ja puistoalue. Asemakaavan muutos rakennusoikeuden ja rakennusalojen muuttamiseksi osoitteessa Kylmänojankatu 3. (NU 5.12.2018)
Kaavakartta 10.12.2018
Selostus

3. kaupunginosa, pientaloalueen jakaminen tonteiksi osoitteessa Kotakatu 68-76, kortteli 12. (NU 19.8.2016)
Sijaintikartta

3. kaupunginosa, korttelin 28 tonttien 8 ja 9 muodostaminen kolmeksi tontiksi osoitteissa Anttilankatu 1 ja Kankaantaankatu 58. (NU 30.1.2019)
Kaavakartta 16.5.2019
Selostus

3. kaupunginosa, korttelin 57 rajojen tarkistaminen, osoitteessa Kalkuntie 20. (NU 22.5.2019)
Kaavakartta 7.6.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4. kaupunginosa, korttelin 2 tontin 1 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden tarkistaminen osoitteessa Rounionkatu 45. (NU 8.6.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 11)
Kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 1)
Kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 2)
Selostus

4. kaupunginosa, korttelin 16 tonttien 2 ja 3 yhdistäminen ja muuttaminen omakotitonteista asuinpientalontiksi osoitteessa Hirsimäenkatu 20 ja 22. (NU 20.3.2019)
Kaavakartta 3.6.2019
Selostus

4. kaupunginosa, korttelin 22 tontin 1 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Tanhuankatu 2. Kaava sisältää sitovan tonttijaon muutoksen, jolla muodostuu korttelin 22 tontit 2 ja 3. (NU 23.2.2018)
Kaava on saanut lainvoiman 27.3.2019
Kaavakartta 10.1.2019
Selostus
Liito-orava- ja luontoselvitys
Pilaantuneen maaperän selvitys
Meluselvitys
Tärinäselvitys
Hulevesiselvitys
Rakennetun ympäristön selvitys
Kiinteistöarvio

4. kaupunginosa, asemakaavan laatiminen kiinteistölle 536-426-1-259 osoitteessa Jokipolventie 24. (NU 13.2.2019)
Kaavakartta 4.3.2019
Selostus

4. kaupunginosa, Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuvan teollisuuskorttelialueen muuttaminen asuntoalueeksi. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 13)
Rakennuskieltokuulutus 18.5.2018
Kaavakartta 29.4.2019
Selostus
Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2017
Nokia Tanhuantie 10 maaperätutkimukset 2015
Liito-oravaselvitys Kossikatu 2017
Luontoselvitys Nokia Alhoniitty 2015
Nokia Kossikatu muinaisjäännösinventointi 2017
Nokian Laajanojan kunnostussuunnitelma 2004
Tanhuankadun alueen asemakaavamuutos, Nokia, meluselvitys 2017
Pohjatutkimus 2017
Hulevesiselvitys ja ehdotus hulevesien käsittelystä
Alustava pohjarakennesuunnitelma 2017
ELY-keskuksen tiedonanto PIRELY85007.002010

4. kaupunginosa, korttelin 65 tontin 4 muuttaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitteessa Rounionkatu 15. (NU 15.12.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 12)
Kaavakartta 18.2.2019
Selostus
Meluselvitys

4. kaupunginosa,  korttelin 130 muutos teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta rivitalojen ja lähipalvelurakennusten korttelialueeksi osoitteessa Pinsiöntie 46.
Kaavakartta 7.6.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

5. kaupunginosa,  Moisionkadun ja Rinnekadun leventäminen sekä korttelialueiden muutokset. (NU 22.9.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 15)
Kaavaluonnos 1.12.2018
Selostus

5. kaupunginosa, korttelin 88 tontin 20 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteissa Jalavakatu 1 ja Saarnikatu 2. (NU 6.4.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 16)
Kaavakartta 14.2.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

6. kaupunginosa, Sorvantien ja Turuntien liittymän muutos katualueeksi. (Nu 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 35)
Kaavakartta 21.2.2019
Selostus

6. kaupunginosa, Kehon entisen pappilan ympäristön muutos puistosta pientaloalueeksi.(Kaavoituskatsaus 2018, kohde 22)
Kaavakartta 1.6.2015
Selostus

6. kaupunginosa, autopaikkatontin muuttaminen liiketontiksi osoitteessa Annilankatu 1. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 17)
Kaavakartta 19.3.2019
Selostus

6. kaupunginosa, telttailu- ja leirintäalueen muutos pientaloasuinalueeksi (Viinikanniemi). (NU 6.4.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 21)
Kaavakartta 15.6.2018
Selostus

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, korttelien 92 ja 94 asuinkerrostalojen korttelialueiden muuttaminen rivitalojen korttelialueiksi osoitteissa Supernovankatu 1-9 ja Kosmoksenkatu 2. (NU 26.6.2019)
Sijaintikartta

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, paikallisjunapysäkin edellyttämä muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 34)
Sijaintikartta

9. (Lähdekorpi) kaupunginosa, korttelin 6 tontin 1 laajennus osoitteessa Mukaniityntie 2.
Kaavakartta 31.5.2019
Selostus

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 19 tonttien 1 ja 2 rakennusoikeuden nosto osoitteissa Sarpatintie 10 ja 12. (NU 26.10.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 18)
Sijaintikartta

11. (Siuro) kaupunginosa, kadun nimeäminen Seppeliinpuiston ja Kustaankadun välillä sekä alueidenkäytön järjestäminen Kustaankadun länsipuolella. (NU 8.6.2018)
Sijaintikartta

14. (Vihola) kaupunginosa, korttelin 13 tontin 1 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Nuijamiestentie 17. (NU 13.2.2019)
Kaavakartta 26.4.2019
Selostus

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian kartanon itäpuolisen alueen korttelirakenteen muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 24)
Kaavakartta 16.5.2017
Selostus
Rakennuskieltokuulutus 18.5.2018

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, käyttötarkoituksen muutos kortteli 35. Alue sijaitsee Porintien eteläpuolella, Kolmenkulmantien ja Vasarakadun risteyksessä. (NU 9.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 30)
Kaavakartta 10.12.2018
Selostus

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, korttelin 33 laajentaminen toimitilarakennusten korttelialueeksi osoitteessa Kolmenkulmantie 3 – 7. (NU 22.9.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 29)
Kaavakartta 27.12.2018
Selostus
Muinaisjäännösinventointi 2017
Luontoselvitys 2017

19. (Sammalisto) kaupunginosa, pientalotontin jakaminen kolmeksi tontiksi ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Sotkanlinnankatu 1. (NU 16.12.2016) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 19)
Kaavakartta 28.8.2018
Selostus

22. (Tottijärvi) kaupunginosa, Tottijärven entisen neuvolan tontin jakaminen, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Pappilantie 1. (NU 16.12.2016) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 36)
Sijaintikartta

25. (Kyynijärvi) ja 26. (Juhansuo) kaupunginosat, Kolmenkulman työpaikka-alueen keskiosa. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 28)
Kaavakartta 1.2.2019
Selostus

Yleiskaavat

Keskustan osayleiskaavan muutos
(NU 15.12.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 2, Yleiskaavoitus)
Suunnittelualueeseen kuuluvat Kylmänojanpuisto ja sen vieressä olevat nykyiset Kankaantaan alakoulun, Nokianvirran yläkoulun ja Nokian lukion koulukiinteistöt, Penttilänpuisto, sekä osa Vihnusjärven rantapuistoa ja Vihnuskodin aluetta.
Viranomaisneuvottelun muistio (31.1.2018)
Kaavakartta 19.12.2018 vaihtoehto 1
Kaavakartta 19.12.2018 vaihtoehto 2
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineraportti 8.1.2019
Maisemaselvitys 29.6.2018
Luontoselvitys 9.10.2018
Liikenneselvitys 5.12.2018
Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 4.12.2018

Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaavan muutos ja laajennus
(NU 27.1.2017) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 6, Yleiskaavoitus)
Suunnittelualue sijaitsee valtatien 11 pohjoispuolella ns. Kolmenkulman alueella Nokian ydinkeskustasta koilliseen.
Kaavakartta 18.2.2019
Selostus
Hulevesi: Hulevesiselvitys 15.2.2019, Suunnitelmakartta
Natura: Melumittaus 2017, Natura-arviointi 28.2.2019

Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos
(NU 17.10.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 8, Yleiskaavoitus)
Suunnittelualue sijaitsee Porintien (vt 11) eteläpuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä Nokian keskustasta. Idässä alue rajautuu Kankaantaan teollisuusalueen luoteiskulmaan, etelässä Ilkan ja Halimaan asuinalueisiin.
Kaavakartta 26.9.2018
Selostus