Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

Lauttalanmutka 1

1. kaupunginosa, yleisen rakennuksen tontin muuttaminen kahdeksi erillispientalotontiksi osoitteessa Lauttalanmutka 1 (entinen työväenopisto). (NU 8.12.2014) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 6)
Lauttalanmutka 1, kaavakartta 5.1.2017 (pdf)
Lauttalanmutka 1, selostus (pdf)

Maununkatu 12

1. kaupunginosa, kortteli 9 tontti 14. Asemakaavamuutos uuden hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi osoitteessa Maununkatu 12. Rakennusoikeuden ja kerrosluvun nosto. (NU 12.1.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 2)
Maununkatu 12, kaavakartta 28.5.2018 (pdf)
Maununkatu 12, selostus (pdf)

Maununkatu 9 ja Rautatienkatu 1

1. kaupunginosa, korttelin 12 laajentaminen ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Maununkatu 9 sekä 2. kaupunginosa, korttelin 11 tontin 5 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Rautatienkatu 1. (NU 10.9.2019) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 3)
Maununkatu 9 ja Rautatienkatu 1, kaavakartta 13.3.2019 (pdf)
Maununkatu 9 ja Rautatienkatu 1, selostus (pdf)

Välikatu 3 – 9

1. kaupunginosa, korttelin 17 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Välikatu 3 – 9. (NU 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 5)
Välikatu 3 – 9, sijaintikartta (pdf)

Poutuntie 2-8

1. kaupunginosa, korttelin 22 tonttien 1-4 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Poutuntie 2-8. (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 1)
Poutuntie 2-8, kaavakartta 26.4.2019 (pdf)
Poutuntie 2-8, selostus (pdf)

Välikatu 22

1. kaupunginosa, korttelin 24 tontin 3 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Välikatu 22. (NU 30.5.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 4)
Välikatu 22, kaavakartta 15.10.2019 (pdf)
Välikatu 22,selostus (pdf)

Yrittäjäkatu 1

1. kaupunginosa, korttelin 37 tontin 8 rakennusoikeuden nosto osoitteessa Yrittäjäkatu 1. (NU 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 10)
Yrittäjäkatu 1, kaavakartta (luonnos) (pdf)
Yrittäjäkatu 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Korkeemäenkatu 18

2. kaupunginosa, asuntontin muutos asuinkerrostalotontiksi sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäys osoitteessa Korkeemäenkatu 18, korttelin 3 tontti 15. (NU 13.6.2014) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 10)
Korkeemäenkatu 18, kaavakartta 25.3.2015 (pdf)
Korkeemäenkatu 18, selostus (pdf)

Rautatienkatu 31 – 33

2. kaupunginosa, kahden pientalotontin yhdistäminen ja muutos asuinkerrostalotontiksi osoitteessa Rautatienkatu 31 – 33. (NU 30.10.2015) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 9)
Rautatienkatu 31 – 33, sijaintikartta (pdf)

Kylmänojankatu 3

2. kaupunginosa, kortteli 18 ja puistoalue. Asemakaavan muutos rakennusoikeuden ja rakennusalojen muuttamiseksi osoitteessa Kylmänojankatu 3. (NU 5.12.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 8)
Kylmänojankatu 3, kaavakartta 10.12.2018 (pdf)
Kylmänojankatu 3, selostus (pdf)

Kotakatu 68-76

3. kaupunginosa, pientaloalueen jakaminen tonteiksi osoitteessa Kotakatu 68-76, kortteli 12. (NU 19.8.2016) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 11)
Kotakatu 68-76, sijaintikartta (pdf)

Anttilankatu 1 ja Kankaantaankatu 58

3. kaupunginosa, korttelin 28 tonttien 8 ja 9 muodostaminen kolmeksi tontiksi osoitteissa Anttilankatu 1 ja Kankaantaankatu 58. (NU 30.1.2019) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 12)
Anttilankatu 1 ja Kankaantaankatu 58, kaavakartta 16.5.2019 (pdf)
Anttilankatu 1 ja Kankaantaankatu 58, selostus (pdf)

Kalkuntie 20

3. kaupunginosa, korttelin 57 rajojen tarkistaminen, osoitteessa Kalkuntie 20. (NU 22.5.2019) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 13)
Kalkuntie 20, kaavakartta 19.9.2019 (pdf)
Kalkuntie 20,selostus (pdf)

Rounionkatu 45

4. kaupunginosa, korttelin 2 tontin 1 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden tarkistaminen osoitteessa Rounionkatu 45. (NU 8.6.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 15)
Rounionkatu 45, kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 1) (pdf)
Rounionkatu 45, kaavakartta 28.5.2018 (vaihtoehto 2) (pdf)
Rounionkatu 45, selostus (pdf)

Jokipolventie 24

4. kaupunginosa, asemakaavan laatiminen kiinteistölle 536-426-1-259 osoitteessa Jokipolventie 24. (NU 13.2.2019) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 17)
Jokipolventie 24, kaavakartta 4.3.2019 (pdf)
Jokipolventie 24, selostus (pdf)

Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuva alue

4. kaupunginosa, Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuvan teollisuuskorttelialueen muuttaminen asuntoalueeksi. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 16)
Rakennuskieltokuulutus 18.5.2018 (pdf)
Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuva alue, kaavakartta 29.4.2019 (pdf)
Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuva alue, selostus (pdf)
Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2017 (pdf)
Nokia Tanhuantie 10 maaperätutkimukset 2015 (pdf)
Liito-oravaselvitys Kossikatu 2017 (pdf)
Luontoselvitys Nokia Alhoniitty 2015 (pdf)
Nokia Kossikatu muinaisjäännösinventointi 2017 (pdf)
Nokian Laajanojan kunnostussuunnitelma 2004 (pdf)
Tanhuankadun alueen asemakaavamuutos, Nokia, meluselvitys 2017 (pdf)
Pohjatutkimus 2017 (pdf)
Hulevesiselvitys ja ehdotus hulevesien käsittelystä (pdf)
Alustava pohjarakennesuunnitelma 2017 (pdf)
ELY-keskuksen tiedonanto PIRELY85007.002010 (pdf)

Pinsiöntie 46

4. kaupunginosa,  korttelin 130 muutos teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta rivitalojen ja lähipalvelurakennusten korttelialueeksi osoitteessa Pinsiöntie 46. (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 14)
Pinsiöntie 46, kaavakartta 7.6.2019 (pdf)
Pinsiöntie 46, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Moisionkadun ja Rinnekadun korttelialueet

5. kaupunginosa,  Moisionkadun ja Rinnekadun leventäminen sekä korttelialueiden muutokset. (NU 22.9.2017) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 19)
Moisionkadun ja Rinnekadun korttelialueet, kaavaluonnos 1.12.2018 (pdf)
Moisionkadun ja Rinnekadun korttelialueet, selostus (pdf)

Jalavakatu 1 ja Saarnikatu 2

5. kaupunginosa, korttelin 88 tontin 20 käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteissa Jalavakatu 1 ja Saarnikatu 2. (NU 6.4.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 20)
Jalavakatu 1 ja Saarnikatu 2, kaavakartta 14.2.2019 (pdf)
Jalavakatu 1 ja Saarnikatu 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Sorvantien ja Turuntien liittymä

6. kaupunginosa, Sorvantien ja Turuntien liittymän muutos katualueeksi. (Nu 23.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2018, kohde 35)
Sorvantien ja Turuntien liittymä, kaavakartta 21.2.2019 (pdf)
Sorvantien ja Turuntien liittymä, selostus (pdf)

Kehon entinen pappila

6. kaupunginosa, Kehon entisen pappilan ympäristön muutos puistosta pientaloalueeksi.(Kaavoituskatsaus 2019, kohde 26)
Kehon entinen pappila, kaavakartta 1.6.2015 (pdf)
Kehon entinen pappila, selostus (pdf)

Viinikanniemi

6. kaupunginosa, telttailu- ja leirintäalueen muutos pientaloasuinalueeksi (Viinikanniemi). (Nu 6.4.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 25)
Viinikanniemi, kaavakartta 15.6.2018 (pdf)
Viinikanniemi, selostus (pdf)

Supernovankatu 1-9 ja Kosmoksenkatu 2

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, korttelien 92 ja 94 asuinkerrostalojen korttelialueiden muuttaminen rivitalojen korttelialueiksi osoitteissa Supernovankatu 1-9 ja Kosmoksenkatu 2. (NU 26.6.2019) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 21)
Supernovankatu, kaavakartta 9.9.2019 (pdf)
Supernovankatu, selostus (pdf)

Harjuniityn paikallisjunapysäkki

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, paikallisjunapysäkin edellyttämä muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 34)
Harjuniityn paikallisjunapysäkki, sijaintikartta (pdf)

Sarpatintie 10 ja 12

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 19 tonttien 1 ja 2 rakennusoikeuden nosto osoitteissa Sarpatintie 10 ja 12. (NU 26.10.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 23)
Sarpatintie 10 ja 12, sijaintikartta (pdf)

Siuro, Kustaankadun länsipuoli

11. (Siuro) kaupunginosa, kadun nimeäminen Seppeliinpuiston ja Kustaankadun välillä sekä alueidenkäytön järjestäminen Kustaankadun länsipuolella. (NU 8.6.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 35)
Siuro, Kustaankadun länsipuoli, kaavakartta 7.6.2019 (pdf)
Siuro, Kustaankadun länsipuoli, selostus (pdf)
Siuro, Kustaankadun länsipuoli, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Nokian kartanon itäpuolinen alue

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian kartanon itäpuolisen alueen korttelirakenteen muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 28)
Nokian kartanon itäpuolinen alue, kaavakartta 16.5.2017 (pdf)
Nokian kartanon itäpuolinen alue, selostus (pdf)
Rakennuskieltokuulutus 18.5.2018 (pdf)

Kolmenkulmantie 3 – 7

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, korttelin 33 laajentaminen toimitilarakennusten korttelialueeksi osoitteessa Kolmenkulmantie 3 – 7. (NU 22.9.2017) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 30)
Kolmenkulmantie 3-7, kaavakartta 16.9.2019 (pdf)
Kolmenkulmantie 3-7, selostus (pdf)
Nokia Kolmenkulmantie muinaisjäännösinventointi 2017 (pdf)
Kolmenkulmantien luontoselvitys Nokia 2017 (pdf)

Kolmenkulmantien ja Vasarakadun korttelialue

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, käyttötarkoituksen muutos kortteli 35. Alue sijaitsee Porintien eteläpuolella, Kolmenkulmantien ja Vasarakadun risteyksessä. (NU 9.2.2018) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 31)
Kolmenkulmantien ja Vasarakadun korttelialue, kaavakartta 7.11.2019 (pdf)
Kolmenkulmantien ja Vasarakadun korttelialue, selostus 7.11.2019 (pdf)

Sotkanlinnankatu 1

19. (Sammalisto) kaupunginosa, pientalotontin jakaminen kolmeksi tontiksi ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Sotkanlinnankatu 1. (NU 16.12.2016) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 24)
Sotkanlinnankatu, kaavakartta 26.9.2019 (pdf)
Sotkanlinnankatu, selostus (pdf)

Pappilantie 1

22. (Tottijärvi) kaupunginosa, Tottijärven entisen neuvolan tontin jakaminen, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Pappilantie 1. (NU 16.12.2016) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 36)
Pappilantie 1, sijaintikartta (pdf)

Kolmenkulman työpaikka-alueen keskiosa

25. (Kyynijärvi) ja 26. (Juhansuo) kaupunginosat, Kolmenkulman työpaikka-alueen keskiosa. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2019, kohde 32)
Kolmenkulman työpaikka-alueen keskiosa, kaavakartta 9.10.2019 (pdf)
Kolmenkulman työpaikka-alueen keskiosa, selostus (pdf)

Yleiskaavat

Keskustan osayleiskaavan muutos

(NU 15.12.2017) (Kaavoituskatsaus 2019,Yleiskaavat)
Suunnittelualueeseen kuuluvat Kylmänojanpuisto ja sen vieressä olevat nykyiset Kankaantaan alakoulun, Nokianvirran yläkoulun ja Nokian lukion koulukiinteistöt, Penttilänpuisto, sekä osa Vihnusjärven rantapuistoa ja Vihnuskodin aluetta.
Nokia Penttilänpuisto, viranomaisneuvottelun muistio (31.1.2018) (pdf)
Keskustan osayleiskaavan muutos, kaavakartta 19.12.2018 vaihtoehto 1 (pdf)
Keskustan osayleiskaavan muutos, kaavakartta 19.12.2018 vaihtoehto 2 (pdf)
Keskustan osayleiskaavan muutos, selostus (pdf)
Keskustan osayleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Keskustan osayleiskaavan muutos, Kylmänojanpuisto ja Penttilänpuisto, vastineraportti 8.1.2019 (pdf)
Nokia Penttilänpuisto maisemaselvitys 29.6.2018 (pdf)
Nokia Penttilänpuiston oyk luontoselvitys 9.10.2018 8pdf)
Penttilänpuiston oyk liikenneselvitys 5.12.2018 (pdf)
Nokia Penttilänpuisto rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 4.12.2018 (pdf)

Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos

(NU 17.10.2018) (Kaavoituskatsaus 2019,Yleiskaavat)
Suunnittelualue sijaitsee Porintien (vt 11) eteläpuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä Nokian keskustasta. Idässä alue rajautuu Kankaantaan teollisuusalueen luoteiskulmaan, etelässä Ilkan ja Halimaan asuinalueisiin.
Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, kaavakartta 26.9.2018 (pdf)
Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, selostus (pdf)