Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

1. kaupunginosa, yleisen rakennuksen tontin muuttaminen kahdeksi erillispientalotontiksi osoitteessa Lauttalanmutka 1 (entinen työväenopisto). (NU 8.12.2014) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 8)
Kaavakartta 5.1.2017
Selostus

1. kaupunginosa, rakennusoikeuden nosto osoitteessa Maununkatu 9 (NU 10.9.2010)
Sijaintikartta

2. kaupunginosa, asuntontin muutos asuinkerrostalotontiksi sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäys osoitteessa Korkeemäenkatu 18, korttelin 3 tontti 15. (NU 13.6.2014) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 6)
Kaavakartta 25.3.2015
Selostus

2. kaupunginosa, kahden pientalotontin yhdistäminen ja muutos asuinkerrostalotontiksi osoitteessa Rautatienkatu 31 – 33. (NU 30.10.2015)
Sijaintikartta

3. kaupunginosa, pientaloalueen jakaminen tonteiksi osoitteessa Kotakatu 68-76, kortteli 12.
Sijaintikartta

3. kaupunginosa, Vihnusjärven pohjoisrannan loma-asuntoalueen asemakaavoitus. (NU18.12.2015)
Sijaintikartta

4. kaupunginosa, Tanhuankatuun ja Rounionkatuun rajoittuvan teollisuuskorttelialueen muuttaminen asuntoalueeksi. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 3)
Kaavakartta 3.10.2017
Selostus

5. kaupunginosa, korttelin 40 laajentaminen osoitteessa Rinnekatu 15. (NU 22.9.2017)
Sijaintikartta

6. kaupunginosa, Kehon entisen pappilan ympäristön muutos puistosta pientaloalueeksi.(Kaavoituskatsaus 2017, kohde 9)
Kaavakartta 1.6.2015
Selostus

6. kaupunginosa, autopaikkatontin muuttaminen liiketontiksi osoitteessa Annilankatu 1. (NU 21.8.2015) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 13)
Kaavakartta 23.3.2016
Selostus

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, paikallisjunapysäkin edellyttämä muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 15)
Sijaintikartta

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, rakentumattomien kortteleiden 109-140 kaavamääräysten muuttaminen.
Kaavakartta 13.11.2017
Selostus

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 25 osalle lisärakennuksen rakentaminen osoitteessa Pitkäniemenkatu 11. (NU 28.6.2017)
Kaavakartta 24.10.2017
Selostus

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 30 tontin 2 käyttötarkoituksen muutos ja tontin 3 laajennus sekä rakennusoikeuden nosto, osoitteessa Kivimiehenkatu 14 – 16. (NU 16.12.2016)
Kaavakartta 5.12.2016
Selostus

11. (Siuro) kaupunginosa, Knuutilankadun linjauksen muutos sekä rivitalo- ja teollisuuskorttelialueiden laajennus.
Kaavakartta 5.1.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian kartanon itäpuolisen alueen korttelirakenteen muutos. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 10)
Kaavakartta 16.5.2017
Selostus

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, korttelin 33 laajentaminen toimitilarakennusten korttelialueeksi osoitteessa Kolmenkulmantie 3. (NU 22.9.2017)
Sijaintikartta

19. (Sammalisto) kaupunginosa, pientalotontin jakaminen kolmeksi tontiksi ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Sotkanlinnankatu 1. (NU 16.12.2016)
Sijaintikartta

22. (Tottijärvi) kaupunginosa, Tottijärven entisen neuvolan tontin jakaminen, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Pappilantie 1. (NU 16.12.2016)
Sijaintikartta

25. (Kyynijärvi) ja 26. (Juhansuo) kaupunginosat, Öljytien liittymän pohjoispuolisen alueen asemakaavoitus. (NU 20.12.2013) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 16)
Kaavakartta 28.9.2016
Selostus
Luontoselvitys 2016

25. (Kyynijärvi) kaupunginosa, uuden jätevedenpuhdistamon ja nykyisen jätteenkäsittelyalueen asemakaavoitus Koukkujärventien itäpuolella. (NU 30.10.2015) (Kaavoituskatsaus 2017, kohde 17)
Kaavakartta 12.6.2017
Selostus
Kyynijärven alueen kasvillisuusselvitys 2016
Kyynijärven alueen liito-oravaselvitys 2016
Nokia kolmenkulman alueen hulevesiselvitysluonnos 2017
Nokia kolmenkulman alueen hulevesiselvityksen suunnitelmakartta

26. (Juhansuo) kaupunginosa, korttelin 6 yhdistäminen kortteliin 4 poistamalla niiden välissä oleva Metsolantien katualue osittain. Alue sijaitsee Porintien pohjoispuolella ja rajoittuu Kolmenkulmantiehen sekä Metsolantiehen. (NU 25.8.2017)
Kaavakartta 23.10.2017
Selostus

26. (Juhansuo) kaupunginosa, Kaarnakadun katulinjauksen muutos ja korttelin 8 jakaminen kahdeksi korttelialueeksi. Alue sijaitsee Porintien pohjoispuolella ja Kaarnakadun länsipuolella. (NU 29.11.2017)
Kaavakartta 24.11.2017
Selostus

Yleiskaavat

Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavan muutos ja laajennus.
Suunnittelualue sijaitsee valtatien 11 pohjoispuolella ns. Kolmenkulman alueella Nokian ydinkeskustasta koilliseen.(NU 27.1.2017)
Kaavakartta 10.8.2017
Kaavamerkinnät
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma