Romuajoneuvot

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Virka-apupyyntö

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron.

Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja, yleensä isännöitsijä, joko kirjeitse tai sähköpostitse Nokian kaupungin vs katuinsinöörille, jonka yhteystiedot löytyy sivun ota yhteyttä-osasta. Nokian kaupungin katuinsinööriltä voi tarvittaessa tiedustella tarkempia tietoja.

Virka-apupyynnössä tulee näkyä

  • ajoneuvon tiedot (rekisterinumero, merkki, väri)
  • ajoneuvon sijainti
  • laskutusosoite siirtokulujen perintää varten
  • mahdolliset muut tiedot, esim. pysäköintiaika, onnettomuudet ym.

Voit myös täyttää sivulta löytyvän ajoneuvon siirtopyyntö -lomakkeen (pdf) ja toimittaa sen kaupungille.

Ajoneuvo katu- tai yleisellä alueella

Kaduilla säilytettävistä käyttämättömistä ajoneuvoista (esim. kilvetön ajoneuvo) voi ilmoittaa kaupungin infrapalveluille. Ajoneuvolle annettava siirtokehotusaika on 14 vuorokautta.

Mikäli ajoneuvoa ei siirrettä annetun määräajan puitteissa, siirretään ajoneuvo kaupungin infrapalveluiden toimesta säilytykseen.

Säilytys ja romuttaminen

Kaupunki säilyttää siirrettyjä ajoneuvoja Romu Mäki Oy:n varastoalueella osoitteessa Pihtisulunkatu 7 B-C, 33330 Tampere. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä.

Ajoneuvo on kuukauden lunastettavissa virka-aikana kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamatta jätetyn ajoneuvon omistusoikeus siirtyy Nokian kaupungille. Kun ajoneuvon omistus on siirtynyt kaupungille määräajan umpeuduttua, ajoneuvo toimitetaan valtuutetulle kerääjälle.