Romuajoneuvot

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Virka-apupyyntö

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron.

Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja, yleensä isännöitsijä, joko kirjeitse tai sähköpostitse Nokian kaupungin vs katuinsinöörille, jonka yhteystiedot löytyy sivun ota yhteyttä-osasta. Nokian kaupungin katuinsinööriltä voi tarvittaessa tiedustella tarkempia tietoja.

Virka-apupyynnössä tulee näkyä

  • ajoneuvon tiedot (rekisterinumero, merkki, väri)
  • ajoneuvon sijainti
  • laskutusosoite siirtokulujen perintää varten
  • mahdolliset muut tiedot, esim. pysäköintiaika, onnettomuudet ym.

Voit myös täyttää sivulta löytyvän Ajoneuvon_siirtopyyntö (pdf) ja toimittaa sen kaupungille.

Ajoneuvo katu- tai yleisellä alueella

Kaduilla säilytettävistä käyttämättömistä ajoneuvoista (esim. kilvetön ajoneuvo) voi ilmoittaa kaupungin infrapalveluille. Ajoneuvolle annettava siirtokehotusaika on 7 vuorokautta.

Mikäli ajoneuvoa ei siirrettä annetun määräajan puitteissa, siirretään ajoneuvo kaupungin infrapalveluiden toimesta säilytykseen.

Säilytys ja romuttaminen

Kaupunki säilyttää siirrettyjä ajoneuvoja Romu Mäki Oy:n varastoalueella osoitteessa Pihtisulunkatu 7 B-C, 33330 Tampere. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä.

Ajoneuvo on kuukauden lunastettavissa virka-aikana kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamatta jätetyn ajoneuvon omistusoikeus siirtyy Nokian kaupungille. Kun ajoneuvon omistus on siirtynyt kaupungille määräajan umpeuduttua, ajoneuvo toimitetaan valtuutetulle kerääjälle.