Venepaikat ja vesillelaskupaikat

Venepaikkojen karttapalvelu on tällä hetkellä valitettavasti pois käytöstä. Venepaikoista ja niiden sijainnista sekä vesillelaskupaikoista voi tiedustella sähköpostilla jyrki.mantyla@nokiankaupunki.fi. Venepaikkaa haetaan venepaikkahakemuksella verkossa. Kaupungin vuokraamia venepaikkoja hallinnoi infrapalvelut.

Venepaikat ja vuokrausehdot


Nokian kaupunki vuokraa venepaikkoja ensisijaisesti nokialaisille. Vuokra-aika on yksi vuosi ja vanhalle vuokralaiselle lähetetään vuosittain uusi lasku, joka eräpäivään mennessä maksettuna uusii vuokrasopimuksen. Vuokralainen voi myös luopua venepaikastaan kesken sopimuskauden. Tällöin maksettua vuokraa ei palauteta. Vuokralaisen luopuessa venepaikastaan se on siivottava roskista ja rakennelmista. Vuokralainen ei voi siirtää vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle.


Venepaikalla saa säilyttää vain yhtä venettä/kanoottia. Talvisäilytys on sallittua sillä ehdolla, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa muulle rannan käytölle. Kaupunki ei vastaa venepaikoilla ja/tai talvisäilytyksessä veneille aiheutuneista vahingoista. Venepaikalle saa tarvittaessa rakentaa veneen vetämistä varten venetelan. Vuokralainen vastaa venepaikalla olevista rakennelmista. Venepaikka on pidettävä siistinä ja jätteet on vietävä asianmukaisiin jäteastioihin. Vuokranantaja ei järjestä jätehuoltoa rannoille.


Laiturin pitämiseen vaaditaan aina erillinen lupa. Maanomistajan luvan myöntämisen ehtoina voi olla mm. liikuntaeste, olosuhteet rannalla tai muu hyväksyttävä syy. Luvan myöntää venepaikka-asioista vastaava virkamies. Lisäksi luvan saajan on haettava muut tarvittavat viranomaisten luvat.

Lupia myönnettäessä mitoitusperusteena on yksi laituri/50 metriä rantaa kohti. Laiturin käyttö on sallittava kaikille ja luvan saaja vastaa kaikista laiturin kunnossapitoon liittyvistä kustannuksista. Mikäli laiturin kunnossapidosta ei huolehdita, voi luvan myöntäjä määrätä sen poistettavaksi.


Ruohokasvien niitto venepaikoilla on sallittua lukuun ottamatta Peltomaanlahden, Maatialan Pappilanrannan sekä Vihnusjärvellä Savikaisten venepaikkoja. Tarpeellisista puiden ja pensaiden poistamisesta huolehtii vuokranantaja. Venepaikoille ei saa viedä täyttömaita eikä tehdä maanrakennustöitä ilman vuokranantajan suostumusta.


Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ja periä siivouksesta aiheutuneet kustannukset, mikäli vuokralainen ei noudata vuokrausehtoja, säilytä venepaikallaan käytössä olevaa venettä/kanoottia tai venepaikka kehotuksesta huolimatta on epäsiisti ja ympäristöä rumentava.


Luvattomasti venepaikoilla tai muuten luvattomilla paikoilla säilytettäville veneille/kanooteille annetaan siirtokehotus ja mikäli venettä ei kahden viikon kuluessa ole siirretty luvalliselle paikalle siirretään se Nokian kaupungin toimesta varikolle, josta omistaja voi lunastaa sen 150 euroa siirtokustannuksia vastaan. Varikolle siirretyt veneet siirtyvät kolmen kuukauden säilytyksen jälkeen kaupungin omistukseen.


Venepaikan vuosivuokra on 55 euroa. Uusi hinta perustuu kaupunkikehityslautakunnan 30.3.2020 tekemään päätökseen § 78.