Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttamistoimielin, jonka ensisijaisena tehtävänä on edustaa nuoria kaupungin päätöksenteossa ja edistää nuorten asemaa kaupungissa. Nuorisovaltuuston asema on säädetty kuntalain 26 § :ssä, missä sanotaan, että kuntien on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava ryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Nuorisovaltuustoon saa hakeutua kaikki Nokialla asuvat tai opiskelevat 13-21 vuotiaat nuoret. Nuorisovaltuustokausi kestää yhden vuoden tammi- joulukuu.

Kokouksia pidetään noin 1-2 kertaa kuukaudessa, torstaisin klo 17 Kerholan kellarikerroksessa. Nuorisovaltuustoon mahtuu 25 edustajaa

Nuorisovaltuustolla on kaksi pääasiallista tehtävää.

1. NUORTEN EDUNVALVONTA

Nuorisovaltuusto valvoo nuorten oikeuksien toteutumista Nokialla. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa kaupungin päätöksiin ja käyttää tarvittaessa aloitteenteko-oikeuttaan, sekä vastaa lausuntopyyntöihin. Edunvalvontaan kuuluu myös nuorten edustus kaupungin toimielimissä (muun muassa läsnä- ja puheoikeus valtuustossa ja lähes kaikissa lautakunnissa). Nuorisovaltuusto järjestää kerran vuodessa Vaikuttajafoorumin, johon kutsutaan kaupungin päättäjiä ja nuoria yläkouluista, sekä toiselta asteelta keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

2. NUORTEN TAPAAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Vaikka nuorisovaltuuston lakisääteinen tehtävä onkin nuorten edustaminen ja nuorten edunvalvonta, Nokialla nuorisovaltuusto järjestää myös tapahtumia. Nuorisovaltuusto on ollut mukana järjestämässä Nokia 80 ja Suomi 100 juhlavuotta ja itsenäisyyspäivänä on tulossa nuorten omat juhlat Kerholassa. Nuorisovaltuustolaiset ovat toteuttaneet nuorten toiveesta pari kertaa yölanit sekä ollut mukana  Mikael Gabrielin konsertin järjestelyissä.

Nuorisovaltuusto tapaa myös nuoria ja nuorisovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia.

Mikäli koet Nokialla, että jokin asia on nuorten kannalta heikosti tai nuorten mielipidettä ei ole huomioitu tai sinulla on idea, ota rohkeasti yhteyttä nuorisovaltuustoon.

Jos kiinnostuit ajamaan nokialaisten nuorten asioita ja haluat vaikuttaa nuorten asioihin yhdessä virkamiesten ja poliitikkojen kanssa, sekä olla mukana tekemässä nuorille tapahtumia, niin ota yhteyttä sähköpostitse tai tule seuraavaan nuorisofoorumiin (kts. yllä).

Toimintaa ohjaa: Ulla Taponen, nuoriso-ohjaaja

Suora yhteys nuorisovaltuuston jäseniin: nuorisovaltuusto@nokiankaupunki.fi

Nuva 2018