Koulun toiminta

 

Taivalkunnan koulun järjestyssäännöt

1. Käyttäydyn hyvin
– käyttäydyn ystävällisesti kaikkia kohtaan
• tervehdin
• kehun ja kannustan
• en kiroile
• puhun ystävällisesti
• kuuntelen
• olen kiva ja reilu kaveri
• otan toiset huomioon
• pyydän anteeksi
• en koske toiseen tai toisen tavaroihin ilman lupaa
– toimin kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti
• oppitunneilla
• ruokailussa
• välitunneilla
• koulun tiloissa, tapahtumissa ja retkillä

2. Annan työrauhan kaikille
– olen ajoissa tunnilla
– liikun koulurakennuksessa rauhallisesti
– pyydän tunnilla puheenvuoron viittaamalla, en puhu toisten päälle
– kuuntelen koulun aikuisten ohjeet keskittyneesti
– odotan vuoroani rauhassa
– ryhmätyöskentelyssä pidän äänitason hiljaisena
– pysyn tunnilla minulle osoitetulla paikalla
– huolehdin kouluvälineistä ja kotitehtävistä

3. Teen välitunnista mukavan tauon
– vietän välitunnit koulun välituntialueella
– menen välitunnille ja tulen sisälle reippaasti
– lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty
– välitunneilla vuorottelen välineissä
– palautan välineet takaisin paikoilleen
– koulupäivän aikana en ajele polkupyörällä tai muilla kulkuneuvoilla

4. Muista myös:
– jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
– jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä
väliaikaisesti myönnetty vapautusta
– tuon kouluun vain koulutavaroita ellei opettajan kanssa ole sovittu muuta
– pidän puhelimen ja muut elektroniset laitteet äänettömällä ja pois näkyvistä
– kuljen koulumatkat turvallisesti liikennesääntöjä noudattaen
– käytän pyöräillessä kypärää
– pidän huolta ympäristöstäni – sisällä ja ulkona
– päihteet eivät kuulu kouluun

Koulumme sääntöjen rikkomisesta on seuraamuksia!
Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.