Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Koulumme oppilaat kuuluvat kaikki erityisen tuen piiriin ja opiskelevat kokonaan yksilöllistetysti .

Opetusta annetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.
Yksilöllistetyssä oppimäärässä oppilas etenee omaa oppimisvauhtiaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti