Oppimisen ja koulukäynnin tuki

Koulussamme on kolme parkkiluokkaa, yksi pienluokka ja joustavan perusopetuksen luokka.

Parkkiluokassa oppilasta voidaan tukea mm. silloin kun oppilas on jostain syystä jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai hän tarvitsee muuten tukea omaan oppimiseensa. Parkkiluokassa oppilaalle annetaan tukea yhdessä tai muutamassa oppiaineessa ja tuki voi olla kestoltaan hyvin vaihtelevaa. Parkkiopetuksesta vastaavat:
– erityisopettaja Inga Magga vs. Katri Baskaya
– erityisopettaja Ville Heikkilä
– erityisopettaja Varpu Utriainen

Pienluokalla oppilasta tuetaan huomattavasti laajemmin ja monipuolisemmin. Pienluokan oppilas opiskelee suurimman osan oppiaineistaan kiinteässä ja pienessä alle 10 oppilaan ryhmässä. Pienluokan opettaja on Katri Tuulensuu.

Joustavan perusopetuksen luokan (JOPO) erityisluokanopettaja on Jari Aronen.