Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja toimielinten luottamushenkilöt

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Toimielinten luottamushenkilöiden haku

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja tarvittaessa muiden kaupungin toimielinten tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi viranhaltijapäätökset pidetään vastaavasti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Pöytäkirjat ovat nähtävillä julkaisussa 1,5 vuotta ja viranhaltijapäätökset 3 viikkoa (nähtävilläoloaika).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä kaupungin verkkosivuilla.

Toimielinten esityslistat julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen. Esityslistojen oheismateriaalia ei kuitenkaan julkaista verkkosivuilla.

Toimielinten esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat luettavissa yllä olevien linkkien kautta. Toimielinten pöytäkirjat on luettavissa verkkosivuilla puolentoista vuoden ajan. Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa nähtävilläpitoajan.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vanhempia pöytäkirjoja voi tilata kirjaamosta tai pyytää etukäteen nähtäväksi. Kirjaamon yhteystiedot: puh. (03) 5652 0010 tai kirjaamo@nokiankaupunki.fi. Lautakuntien vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kunkin palvelualueen kirjaamosta:

kasvatus-jaopetuskeskus(at)nokiankaupunki.fi
kaupunkikehityspalvelut(at)nokiankaupunki.fi
rakennusvalvonta_nok(at)nokiankaupunki.fi

Yhteisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, alueellisen jätehuoltolautakunnan sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta alla olevan linkin kautta.

Tampereen kaupungin esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisäksi Pirkkalan kunnan alaisen ympäristöterveyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Pirkkalan kunnan verkkosivuilta alla olevan linkin kautta.

Pirkkalan kunnan esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset