Luontopolut

Löydät lisätietoa luontoreiteistä sekä niiden kartat oikeassa palkissa olevasta Lue lisää retkeilyreiteistä -linkistä.

Hakavuori

Hakavuori on Siurossa sijaitseva liuskekallio, jolta on hienot näköalat Kulovedelle ja Nokianvirralle. Ruutanan suojelualueen eteläpuolella sijaitseva Hakavuori on oiva kohde lyhyelle luontoretkelle. Alueen tulivuoriperäinen kalliomaasto on vaihtelevaa ja maisemasta erottuvat muun muassa kallioseinämät ja veden pyöreiksi hiomista kivistä muodostuva muinaisranta. Alueen metsätyypit vaihtelevat rehevästä pähkinäpensaslehdosta, lehtomaisiin kankaisiin ja kuiviin kalliokankaisiin. Hakavuorelta avautuu kauniit näkymät sekä Nokianvirralle että Kulovedelle.

Hakavuoren luontopolun varrelle on asennettu alueen luonnosta ja geologiasta kertovat opastaulut kesällä 2021. Uusia luonto-opasteita on viisi ja ne sijaitsevat helppokulkuisen, 0,8 kilometriä pitkän luontopolun varrella. Parkkipaikka sijaitsee Penttilänmäentien varrella.

Ikävänmaan kierros

Ikävänmaan kierros vie kulkijansa Pohjois-Nokialle, Alinenjärven ja Laajanojan rantamaisemiin. Ikävänmaan kierros on 3,2 kilometrin mittainen helppokulkuinen rengasreitti. Maastoltaan se on monipuolista ja vaihtelevaa. Ikävänmaan reitin varrelta löytyy erilaisia metsätyyppejä, suoalueita ja silokallioita sekä monimuotoista vesiluontoa.

Reitti lähtee Alinenjärven uimarannan pysäköintipaikalta ja se on merkitty maastoon sinisillä opasteilla. Reitti kulkee osittain samoissa maisemissa kuin Laajanojan luontopolku. Suoalueelle on rakennettu 600 metriä uutta pitkospuureittiä ja kulkemista helpottavat myös useat sillat. Reitin loppuosa kulkee uimarannan kautta, joten retken voi kesäisin päättää vaikka pulahtamalla veteen luonnonkauniilla uimapaikalla.

Kivikesku

Kivikesku on karu ja jopa erämaatunnelmainen järvi. Järvelle Koukkujärventieltä johtava kilometrin pituinen reitti on paikoin kivikkoinen ja juurakkoinen, mutta muuten helppokulkuinen. Keväällä ja sateiden jälkeen on myös syytä varustautua vedenpitävin kengin. Kivikeskun rannalla on kaksi huollettua nuotiopaikkaa. Parkkipaikka sijaitsee Koukkujärventien varressa.

Merkitty reitti kulkee rämemetsän ja useiden pienten suolampien ohitse. Reitin varrella sijaitseville lammille on asennettu kaakkureille tekosaarekkeita, joilla pyritään vakiinnuttamaan laji alueelle. Jos havaitset kaakkurin, älä liiku tarpeettomasti ranta-alueilla tai häiritse muutoin lintua. Kivikesku on osa Kaakkurijärvien Natura-aluetta, joka on pienten lampien ja järvien muodostama kokonaisuus, jolla pesii yksi Etelä-Suomen suurimmista kaakkuripopulaatioista.

Järven kaakkoisrannalla on kaksi huollettua nuotiopaikkaa, mutta oma kirves on hyvä olla mukana.

Laajanojan luontopolku

Laajanojan luontopolulla pääset tutustumaan erittäin uhanalaisen purotaimenen elinympäristöön. Tämä ainutlaatuinen kalalaji on puhtaan veden asukas ja viihtyy siksi Laajanojassa oikein hyvin.
Reitiltä löydät monimuotoista luontoa: varjoisia vanhoja kuusikoita, joissa sammaleet ja saniaiset vallitsevat, suoalueita ja kaunista vesistön rantamaisemaa.

Polku on helppokulkuinen ja kulkee lähes koko pituutensa ajan Laajanojan varrella. Reitti kulkee osittain samoissa maisemissa kuin Ikävänmaan kierros. Välillä kulku tapahtuu kevyen liikenteen väylällä ja välillä pääset nauttimaan myös pitkospuilla kävelemisestä.

Reitti on merkitty maastoon punaisin opastein. Yhteen suuntaan kuljettuna matkaa kertyy 3,4 kilometriä, mutta jos haluat palata takaisin lähtöpaikkaan, matkaa kertyy noin viisi kilometriä.

Maatialanharju

Helposti tavoitettava Maatialanharju sijaitsee Nokian keskustan itäpuolella Vihnusjärven rannassa. Noin viiden kilometrin pituinen luontopolku alkaa Kennonnokan parkkipaikalta. Polku on viitoitettu ja Vihnusjärven vettyville rantaosuuksille on rakennettu pitkospuita. Reitti on helppokulkuista erityisesti harjun laella, mutta Vihnusjärven rantaosat ovat paikoin kivikkoisia ja juurakkoisia. Takaisinpäin voi kuitenkin halutessaan oikaista helppokulkuista ulkoilureittiä pitkin.

Harju kohoaa Vihnusjärven rannasta jyrkästi jopa 40 metriä ja erottuu selvästi maisemasta. Harjulla kasvaa pääosin mänty- ja kuusivaltaista metsää, mutta Maatialanharju on kuuluisa myös ketokasveista ja erityisesti ketosienilajeista. Harjulla sijaitsee tiettävästi Suomen ensimmäinen yksinomaan sienilajistonsa perusteella rauhoitettu suojelualue. Harjun itäosassa sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia vallihautoja, joiden ohitse myös luontopolku kulkee.

Maatialanharju on oiva kohde myös polkujuoksulle ja talvella alueella on hoidettu hiihtoreitti. Harjun länsipäässä sijaitsee myös Nokian suosituin uimaranta, Kennonnokka, jonne voi kesäisin pulahtaa ulkoilun jälkeen.

Luodon saari

Pyhäjärvessä, Sotkanvirran eteläpuolella sijaitseva Luodon saari on kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta. Sen eteläosaa kiertää noin neljän kilometrin pituinen helppokulkuinen polku. Polun voi myös oikaista, jolloin se muodostaa noin kahden kilometrin lenkin. Polku on varustettu vettyviltä osin pitkospuilla ja sen varrelta löytyy viisi huollettua nuotiopaikkaa.

Suuri osa Luodon luontotyypeistä on lehtoja. Saaren pohjoisosassa kasvaa kuusivaltaista lehtoa. Itärannalla lehdot ovat reheviä rantalehtoja, joissa kasvaa muun muassa rauhoitettua kynäjalavaa. Tunnetuin Luoto on kuitenkin metsälehmuksistaan. Mahtavia, vanhoja niinipuita sekä nuoria yksilöitä kasvaa saarella harvinaisen paljon. Suurimpien yksilöiden ympärysmitta on yli kolme metriä.

Luodon eteläosasta löytyy myös kuivahkoja mäntykankaita ja rantakallioita. Rannat ovat enimmäkseen karuja ja kivisiä, mutta muutamassa lahdelmassa on rehevää, monilajista kasvillisuutta. Saaren pohjoisosassa lampaat pitävät kesäisin yllä vanhaa laidunmaisemaa ja sen lajistoa.

Ruutana

Ruutanan luontopolku lähtee Haukankadun päässä sijaitsevalta parkkipaikalta. Helppokulkuisen reitin pituus on kokonaisuudessaan noin neljä kilometriä ja se on merkitty maastoon viitoin. Matkalle osuu runsaasti erityyppistä luontoa. Puolivälissä matkaa, Ruutanajärven rannassa, on huollettu nuotiopaikka.

Polun alkupäässä on lehtomaista ja kuivaa kangasmetsää. Lähempänä Ruutanan luonnonsuojelualuetta ja Ruutanajärveä ympäristö muuttuu reheväksi lehdoksi, jossa kasvaa komeita pähkinäpensaita. Valtavat kotkansiipisaniaiset reunustavat Ruutanajärvestä etelään laskevaa puroa ja muun muassa imikkä sekä näsiä luovat väriä kevääseen.

Lehdon lintulajeja ovat muun muassa lehtopöllö ja pähkinäpensaasta riippuvainen pähkinähakki. Jääkauden vaikutus näkyy Nokian korkeimmalla kohdalle, Ruutananvuorelle, kiivettäessä suurina louhikkoina. Valtavia siirtolohkareita on nähtävissä siellä täällä.