Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteet

  • huolehtia, että oppimiselle on perusedellytykset (fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi)
  • luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö
  • suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä
  • varmistaa, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tasavertaisesti oppimiseen
  • (poistetaan oppimisen esteitä, annetaan oppimisvaikeuksiin riittävää tukea, annetaan apua muissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa)
  • yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen uhkaavissa tilanteissa

Rajasalmen koulussa oppilashuoltotyöhön on varattu tiistai-iltapäivisin henkilöstölle yhteistä työaikaa.

Oppilashuolto on lapsen ja nuoren tukemista koulun, kodin ja oppilaan itsensä sekä kuntoutuksesta vastaavien tahojen yhteistyönä.
Aloitteen oppilashuoltotyöhön voi tehdä se jolle herää huoli lapsen asioissa.

Oppilashuoltotyötä tehdään yksilöllisenä oppilashuoltona sekä yhteisöllisenä oppilashuoltona.

 

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia joilla koko kouluyhteisö edistää oppilaan oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä

Yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään kuuluu Rajasalmen koulun apulaisrehtorin, koulun opettajien ja ohjaajien edustajien lisäksi rehtori Terhi Lehto, kouluterveydenhoitaja, vanhempien edustus, PSHP:n kuntoutusyksikön edustajia, koulukuraattori sekä kutsuttuna koululääkäri.

 

Yksilöllinen oppilashuoltotyö

Yksilöllinen oppilashuoltotyö käynnistyy silloin, kun oppilaan tilanteessa herännyt huoli ei poistu ja tarvitaan useamman toimijan yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi.

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori Maiju Kunnas on tavattavissa koululla joka kuukauden viimeinen tiistai klo 14-15.

 

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Sanna-Maija Vuorela tavattavissa kerran kuukaudessa perjantaisin.

Koululääkäriin yhteydenotot kouluterveydenhoitajan kautta.

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi Veera Louhisuo tavattavissa tarvittaessa.

Tarvittaessa käytettävissä ovat myös PSHP:n kuntoutusyksiköiden ja TAYS:in psykologipalvelut mm. Kehitysvammaneuvola.

 

Hammashuolto

Rajasalmen oppilaiden hammashoito järjestetään oppilaiden kotikuntien toimesta.
Nokialaisten oppilaiden ajanvaraus arkisin klo 8-15 p.03 5652 1187.