Kokonaan yksilöllistetty opetus

KOKONAAN YKSILÖLLISTETTY OPETUS

Nokialaisten kehitysvammaisten oppilaiden peruskouluopetus on kokonaan Alhoniityn koulun alaisuudessa toiminta-alueittainen opetus mukaan lukien. Tao-opetus tapahtuu Rajasalmen koulussa, joka sijaitsee Pitkäniemen alueella. Alhoniityn koululla Nokitiellä oppiainejakoista kehitysvammaisten oppilaiden opetusta annetaan neljässä ryhmässä. Lähes kaikilla kehitysvammaisilla oppilailla on 11-vuotinen oppivelvollisuus ja opetus on kokonaan yksilöllistetty.

Kokonaan yksilöllistetyn opetuksen luokissa on maksimissaan 8 oppilasta. Opettajana luokissa on erityisluokanopettaja. Ohjaajia luokissa on kahdesta kolmeen. Pieni luokkakoko ja riittävä aikuisten määrä mahdollistavat sen, että oppilaan motivointi, opetukseen osallistuminen sekä osallistaminen ja ohjaaminen ovat mahdollisia koko ajan.

Oppiainejakoisessa opetuksessa eteneminen tapahtuu jokaisen oppilaan omassa tahdissa. Opittavia asioita käsitellään usealla tavalla. Luokassa on myös teemojen kautta tapahtuvaa opetusta. Toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja monikanavainen oppiminen (hyödyntäen kaikkia aistikanavia) ovat mukana kaikissa mahdollisissa oppimistilanteissa. Tavoitteena on ylläpitää oppilaan motivaatiota innostaen, kannustaen ja haastaen oppilasta. Luokilla on käytössä eriyttämistiloja, jotta yksilöllinen opetus on mahdollista. Luokissa käytetään tarvittaessa kommunikoinnin tukena kuvia, viittomia sekä muita yksilöllisesti rakennettuja kommunikoinnin apuvälineitä. Oppilasta kannustetaan yrittämään ja osallistumaan. Oppilaille opetetaan toista kannustava tapa toimia.

Osa opetuksessa tapahtuu integraatioyhteistyönä yleisopetusluokkien ja muiden pienluokkien kanssa. Luokat luonnollisesti osallistuvat koulun yhteiseen toimintaan ja ovat myös järjestämässä koko koulun tapahtumia.