Nuorten Nokia

Nuorisotyö on kaikille alle 29-vuotiaille  avointa toimintaa. Pääosa toiminnoista kuten nuorisotilatyö on kuitenkin suunnattu 13-17-vuotiaille nuorille ja muille ikäryhmille tarjontaa on vähemmän. Kaiken toiminnan lähtökohtana on lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen.  Nuorisotyössä lapset ja nuoret nähdään toimijoina ja heille halutaan tarjota mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja toteutukseen monin tavoin.

Nuorisotyö toimii tänä päivänä moninaisesti. Perinteisin työmuoto on nuorisotilatoiminta, jota on tarjolla kolmella varsinaisella nuorisotilalla Nuorisokahvila Nuksussa uimahallilla, Harjuniityn koulun yhteydessä olevissa nuorisotiloissa ja Koskenmäki-talossa Koskenmäen kirjaston entisissä tiloissa. Kerran viikossa avaa ovensa Tyttöjen oma tila, joka toimii Kerholan kellarissa.Nuorisotiloilla on tarjolla monenlaista tekmistä eri ikäisille lapsille ja nuorille. Alakoulun yläluokkalaiset pääsevät tiloille klubitoiminnan merkeissä ja vanhemmille yli 13-vuotiaille on tarjolla avointa nuorisotilatoimintaa. Tiloilla lapset ja nuoret pääsevät mukaan sekä toiminnan suunnitteluun että toteuttamiseen.

Perinteisen tilatoiminnan lisäksi teemme nuorisotyötä myös kouluissa mm. vältuntitoiminnan, ryhmäytysten ja kuudesluokkalaisten elämänhallintatuntien merkeissä. Vanhempia nuoria kohtaamme toisen asteen kouluilla mm. valmistuvien nuorten itsenäisen elämän – tunneilla. Meillä toimii myös Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto, joiden kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja ajaa eteenpäin merkitykselliseksi kokemiaan asioita. Teemme kulttuurista nuorisotyötä, järjestämme tapahtumia, konsertteja ja pajoja. Teemat vaihtelevat vuosittain. Joskus elämä voi yllättää isojen tai pienien haasteiden muodossa. Silloin voi olla apua erityisnuorisotyöstä tai etsivästä nuorisotyöstä .  Niiden kautta voi saada mm. yksilöohjausta erilaisissa elämän haasteissa aina yksinäisyydestä  koulutus- tai työpaikan löytymiseen.

Nuorisotyö on myös seudullista. Toimimme kiinteässä yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa ja meillä on yhteinen seudullinen nuorisotyöohjelma 2017-2020. Lisäksi järjetämme yhdessä kuntarajat ylittäviä toimintoja ja toteutamme joka toinen vuosi seutukunnallisen nuorisokyselyn.

Oman toiminnan lisäksi nuorisotyön tehtävänä on tukea vapaata kansalaistoimintaa eri muodoin. Tuki voi olla avustamista tai vaikka yhteistyötä tapahtumien tai toiminnan järjestämisessä. Tarjoamme myös tiloja toimintaa varten.

Toiminnasta saa lisätietoja Nokian kaupungin verkkosivuilta, nuorisopalvelupäälliköltä, nuorisokoordinaattoreilta, nuoriso-ohjaajilta sekä nuorisotiloilta.