Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Osoite: Harjukatu 23, PL 2, 37101 NOKIA

Kokousaikataulu

Kaupunginhallituksen esityslista on nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamattomana. Pöytäkirjan kansilehdellä näkyy, milloin se tarkastetaan. Jos pöytäkirjaan tulee muutoksia tarkastuksessa, se julkaistaan uudelleen. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeen seuraavan viikon tiistaina.

 

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipv) Pöytäkirjat (nettipv)
18.09.2017 15.09.2017 26.09.2017
25.09.2017  22.09.2017 03.10.2017
09.10.2017 06.10.2017 17.10.2017
16.10.2017 13.10.2017 24.10.2017
23.10.2017 20.10.2017 31.10.2017
30.10.2017 27.10.2017 7.11.2017
06.11.2017 03.11.2017 14.11.2017
13.11.2017 10.11.2017 21.11.2017
14.11.2017 11.11.2017 22.11.2017
20.11.2017 17.11.2017 28.11.2017
27.11.2017 24.11.2017 05.12.2017
04.12.2017 01.12.2017 12.12.2017
18.12.2017 15.12.2017 26.12.2017
08.01.2018 05.01.2018 16.01.2018
15.01.2018 12.01.2018 23.01.2018
22.01.2018 20.01.2018 30.01.2018
29.01.2018 26.01.2018 06.02.2018
05.02.2018 02.02.2018 13.02.2018
12.02.2018 09.02.2018 20.02.2018
26.02.2018 23.02.2018 06.03.2018
05.03.2018 02.03.2018 13.03.2018
12.03.2018 09.03.2018 20.03.2018
03.04.2018 29.03.2018 10.04.2018
09.04.2018 06.04.2018 17.04.2018
30.04.2018 27.04.2018 08.05.2018
07.05.2018 05.05.2018 15.05.2018
28.05.2018 25.05.2018 05.06.2018
04.06.2018 01.06.2018 12.06.2018
25.06.2018 22.06.2018 03.07.2018

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat