Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutuksen voi tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.
Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Mikäli vanhemmalla nousee kysymyksiä yksityisen päiväkodin arjesta tai toimintatavoista, kannustamme huoltajia ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi yksikössä. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla. Huoltajalla on mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Toimi näin

Täytä alla oleva Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake. Muistutus ohjautuu Nokialla sijaitsevien yksityisten päiväkotien ohjauksesta ja valvonnasta vastaavalle henkilöille.

Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

  • Valitse yksikkö, jota muistutus koskee