Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa esimiehen kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Voit olla yhteydessä myös Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavaan. Hän neuvoo asiakkaan oikeuksista ja hänen kanssa voit pohtia erilaisia keinoja tilanteen selvittämiseksi.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Erityisestä syystä se voidaan tehdä suullisesti.

 

Toimi näin

Täytä alla oleva Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake. Muistutus ohjautuu Nokialla sijaitsevien yksityisten päiväkotien ohjauksesta ja valvonnasta vastaavalle henkilöille.

Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

  • Valitse yksikkö, jota muistutus koskee