Kokoaikainen erityisopetus (KEO)

Alhoniityn koulussa on neljä kokoaikaisen erityisopetuksen luokkaa. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Erityisluokka on tarkoitettu kokoaikaista erityisopetusta tarvitseville alakoulujen sekä yläkoulujen oppilaille, joille pienluokkien tarjoama tuki ei ole riittävää. Oppilas voi opiskella ryhmässä kaikki oppiaineensa. Hän voi kuitenkin integroitua yleisopetuksen ryhmiin joissakin itselleen vahvoissa oppiaineissa, jos sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista.

Opetuksessa huomioidaan yksilöllisyys, rauhallinen työtahti, struktuuri ja pysyvä ympäristö sekä riittävä aikuisen tuki. Tarvittaessa aikuisten määrää lisätään. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella yksilöllisen opetussuunnitelmansa mukaan tai edetä yleisopetuksen tahdissa. Kokoaikaisessa erityisopetuksessa voidaan opiskella perusopetuksen loppuun saakka.