Kokoaikainen erityisopetus

KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS

Alhoniityn koulussa on neljä kokoaikaisen erityisopetuksen luokkaa. Kokoaikaisen erityisopetuksen luokista käytetään lyhennettä KEO. KEO-luokat ovat kahdeksan oppilaan pienryhmiä, joissa työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Erityisluokka on tarkoitettu kokoaikaista erityisopetusta tarvitseville alakoulujen sekä yläkoulujen oppilaille, joille pienluokkien tarjoama tuki ei ole riittävää. Oppilas voi opiskella ryhmässä kaikki oppiaineensa. Hän voi kuitenkin integroitua yleisopetuksen ryhmiin joissakin itselleen vahvoissa oppiaineissa, jos sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista.

Opetuksessa huomioidaan yksilöllisyys, rauhallinen työtahti, struktuuri ja pysyvä ympäristö sekä riittävä aikuisen tuki. Tarvittaessa aikuisten määrää lisätään. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella yksilöllisen opetussuunnitelmansa mukaan tai edetä yleisopetuksen tahdissa. Kokoaikaisessa erityisopetuksessa voidaan opiskella perusopetuksen loppuun saakka. Kokoaikaisen erityisluokan oppilasvalinta tapahtuu moniammatillisen yhteistyön tuloksena. Oppilasvalinta ei perustu mihinkään diagnoosiin sinällään, vaan paikan ryhmässä määrittelee kokoaikaisen ja pysyvän erityisopetuksen tarve. Useilla oppilailla on kielellisiä erityisvaikeuksia tai autismin kirjoon kuuluvia piirteitä, mikä tulee opetuksessa ottaa huomioon. Erityisluokan oppilaille tarjotaan kuntouttavaa iltapäivätoimintaa.