Opetussuunnitelmat

LOPS 2021: syksystä 2021 alkaen aloittaneet

 

LOPS 2016: syksyyn 2020 mennessä aloittaneet

  • Nokian lukion opetussuunnitelma 2016 (pdf)
    • Tätä opetussuunnitelmaa noudattavat opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa viimeistään syksyllä 2020.
    • Opetussuunnitelma pysyy opiskelijalla samana hänen lukio-opintojensa valmistumiseen asti. On kuitenkin huomioitava, että joitakin vanhan opetussuunnitelman kursseja ei enää järjestetä (esim. ykkösten kurssit).
  • Nokian lukion kurssikuvaukset 2016 (pdf)