Kiusaamisen vastainen toiminta

Jokaisella Rajasalmen koulussa työskentelevällä, niin oppilaalla kuin henkilökunnan edustajallakin, on oikeus turvalliseen työympäristöön.

Jokaisen henkilön velvollisuus on puuttua kiusaamiseen havaitessaan sitä.

 

Kiusaamista ehkäistään kiusaamisen vastaisella toimintamallilla, valvonnalla, luokan yhteisillä järjestyssäännöillä, koulun järjestyssäännöillä sekä koko koulun yhteisellä toiminnalla.

Kiusaamisen ehkäisy

1. kiusaamisenvastaisesta toimintamallista tiedotetaan oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille;

2. valvonta välitunneilla;

3.luokan yhteiset pelisäännöt;

4. koulun järjestyssäännöt;

5. koko koulun yhteinen toiminta; yhteishengen luominen, toisten huomioonottaminen, erilaisuuden hyväksyminen.

TOIMINTA KIUSAAMISTILANTEISSA

Kun Kiusaamista havaitaan tai siitä tullaan aikuiselle kertomaan, on tärkeää, että asia selvitellään välittömästi. Peruslähtökohtana on, että Rajasalmen koulussa ei käytetä väkivaltaa – ei fyysistä eikä henkistä. Jokaisella koulussa työskentelevällä (niin oppilaalla kuin aikuisellakin) on oikeus turvalliseen työympäristöön.

Jokaisen henkilön koulussa on puututtava kiusaamiseen havaitessaan sitä. Tilanne lopetetaan ja otetaan aikuisen hoidettavaksi.Tarvittaessa pyydetään paikalle toinen aikuinen.

Kiusaamiseen puututaan heti ja noudatetaan seuraavia ohjeita:

1. jos kiusaaminen on satunnaista, luokanopettaja selvittää kiusaamisasian;

2. keskustellaan asianosaisten kanssa ja selvitetään tilanteen kulku;

3. kerrataan yhteisiä sääntöjä;

4. kirjataan tapahtumat;

5. järjestetään osapuolien tapaaminen ja sovitaan, että kiusaaminen loppuu ja tehdään selväksi kiusaajalle, mitä tapahtuu jatkossa, jos sopimus ei pidä;

6. sovitaan seurannasta;

7. ilmoitetaan asiasta kohteen ja vakavuusasteen mukaan huoltajalle, koulun opplashuoltotyöryhmälle, koulukuraattorille…;

8. suoritetaan asianmukaiset rankaisutoimet;

9. seurataan, toistuuko tilanne;

10. jos tilanne toistuu, pyydetään kiusaajan huoltajat koululle selvittämään tilanne ja pohditaan, mitä tehdään seuraavaksi;

11. arvioidaan lastensuojelun ja poliisin tarve.

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN ON VELVOLLISUUS. KENENKÄÄN EI TARVITSE HYVÄKSYÄ KIUSATTUNA OLEMISTA.