Talvikunnossapito

Lumella on oma oikeudellinen ulottuvuutensa. Leijuvina hiutaleina se ei kuulu kenellekään, mutta maahan, katolle tai rakenteisiin laskeutuessaan siitä tulee kiinteistön omistajan omaisuutta.

Kiinteistön omistajan vastuut

Kaupunki ei saa tarkoituksellisesti tukkia kulkuteitä kiinteistöille, mutta jos normaalin aurauksen yhteydessä kiinteistön kulkutielle tulee lunta, on lain mukaan poistovelvollisuus kiinteistön omistajalla. Vastuu tontin edustalla olevan jalkakäytävän puhtaudesta on myös kiinteistön omistajalla.

Jos aurauksen yhteydessä syntyy lumivalli jalkakäytävälle tai sen viereen, on kiinteistön omistaja velvollinen lumitöihin. Myös vastuu liukkauden poistosta sekä mahdollisen hiekoitushiekan poistosta kuuluu kiinteistön omistajalle.

Ylimääräisiä lumia ei saa luvatta kolata muiden omistamille alueille, mukaan lukien kaupungin alueille. Oman pihan ja naapurin tontin rajalle ei saa kasata lunta, jos kasa ulottuu myös naapurin puolelle. Lumien sulaessa tulee huolehtia siitä, etteivät sulamisvedet valu naapurin tontille. Kaupunkikaan ei saa läjittää lunta kiinteistön alueelle, jos siihen ei ole saatu lupaa.

Lumenkaato

Lumien kaataminen vesistöihin on ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti kielletty. Nokian kaupungilla ei ole tarjota yksityisille toimijoille lumenkaatopaikkaa.

Talvikunnossapitotehtäviä: tee ainakin nämä

 • Lumen ja jään poisto jalkakäytävältä
 • Jalkakäytävän liukkauden torjunta ja hiekoitussoran tai -hiekan poisto keväisin
 • Lumivallien poisto jalkakäytävältä
 • Jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun huolto
 • Aurausvallien poisto tonttiliittymästä ja kulkutien avaaminen
 • Liittymärummun auki pitäminen ja rumpuputken toimivuudesta huolehtiminen

Kaupungin vastuut

Kaupunki auraa katujen ajoradat sekä yhdistetyt ja rinnakkaiset jalankulku- ja pyörätiet. Jalkakäytävät, joissa on sallittu vain jalankulku, ovat pääsääntöisesti tontin haltijoiden eli esimerkiksi kiinteistönhuoltoyritysten, talonmiesten ja talonomistajien hoidossa. Jos kevyen liikenteen väylässä on jalankulku- ja pyörätie eroteltu rakenteellisesti toisistaan, vastaa kaupunki pyörätien talvihoidosta ja kiinteistö jalkakäytävän talvihoidosta.

 • Katujen ajoratojen auraus ja liukkauden torjunta
 • Torien, aukioiden ja kaupungin kiinteistöjen talvikunnossapito
 • Yhdistettyjen ja rinnakkaisten jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito
 • Yleisten alueiden kohdalla olevat jalkakäytävät
 • Pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapito
 • Hiekoitussoran tai -hiekan poisto kaduilta sekä jalankulku- ja pyöräteiltä

Auraaminen ja pysäköinti

Jos katualueelle on pysäköity auto, joka haittaa kadun auraamista tai muuta kunnossapitoa, niin kaupunki voi asettaa kyseiselle autolle määräajallisen siirtokehotuksen. Nokian kaupunki hyödyntää myös väliaikaisia pysäköintikieltoja, kuten esimerkiksi vuoropysäköintiä, jonka avulla estetään muun muassa suurten polanteiden ja vallien muodostuminen kaduille. On tärkeää, että kadunvarrella vakituisesti pysäköivät vaihtelevat talviaikaan pysäköintikohtaansa säännöllisin väliajoin.