Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään hakemuksesta. Hakemuksen tekee oppivelvollisen huoltaja.

 • Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden keskeyttämisestä ja sen pituudesta.
 • Mikäli nuori ei suorita oppivelvollisuutta missään oppilaitoksessa, oppivelvollisuuden keskeytystä haetaan asuinkunnalta, jolloin asuinkunta päättää oppivelvollisuuden keskeyttämisestä ja sen pituudesta.
 • Oppivelvollisuuden keskeyttämiseksi tarvitaan sekä huoltajan ja oppivelvollisen perustelut, että liitteeksi jokin seuraavista:
  • lääkärintodistus sairaudesta tai vammasta
  • päätös tai todistus äitiys- tai vanhempainvapaasta
  • todistus ulkomailla aloitetuista opinnoista
  • muu

Hakemuksen täyttämisessä auttaa oppivelvollisuuskoordinaattori Noora Hoskonen

Oppivelvollisuus keskeytetään aina ensisijaisesti määräajaksi. Oppivelvollisuuden keskeyttämistä toistaiseksi voidaan hakea ainoastaan, jos oppivelvollisuuden suorittamista estävä sairaus tai vamma on luoteeltaan pysyvä. Oppivelvollisuutta ei keskeytetä toistaiseksi, mikäli arvioidaan, että nuorella on mahdollisuus palata opintoihin myöhemmin.

Tilapäisesti ulkomaille muuttavat (vähintään kuukausi), kaikki oppivelvollisuusikäiset

Huoltaja voi hakea vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaista keskeyttämistä mikäli

 • nuori osallistuu oppivelvollisuutta vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai
 • hänen voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun ajan

Keskeytystä haetaan siltä opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, jonka oppilaana/opiskelijana oppivelvollinen on. Mikäli oppivelvollinen ei ole minkään opetuksen tai koulutuksen oppilaana/opiskelijana, keskeytystä haetaan asuinkunnalta. Tässä tapauksessa voitte ottaa yhteyttä Nokian oppivelvollisuuskoordinaattoriin.

Muutto ulkomaille

Mikäli oppivelvollinen on muuttamassa ulkomaille pysyvästi, tulee huoltajan tehdä muuttoilmoitus digi- ja väestövirastolle: Ohjeet löytyvät DVV:n sivuilta: https://dvv.fi/muutto-ulkomaille

Jos oppivelvollinen muuttaa pysyvästi ulkomaille, eikä hänellä ole enää kotikuntaa Suomessa, hän ei ole enää oppivelvollinen Suomessa. Mikäli muutto on tilapäinen ja kotikunta säilyy, tulee huoltajan hakea oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytystä (ks. tilapäisesti ulkomaille).

Väestötietojärjestelmän osoitetiedot perustuvat huoltajan tekemiin muuttoilmoituksiin. Kotikuntamerkintä ei poistu automaattisesti, vaan väestötietojärjestelmän merkinnät perustuvat nimenomaan muuttoilmoitukseen.