Vesiosuuskuntien toiminta-alueet

Vesiosuuskunta on alueen asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Harvaan asutuissa kunnissa tai keskustojen ulkopuolella vesiosuuskunnat täydentävät kunnan vesilaitoksen toimintaa.

Vesiosuuskuntiin voi toiminnan alkuvaiheessa hakea tukea kunnalta. Lisäksi niihin voi hakea valtion tai Euroopan unionin investointitukea.

Kunta voi toimia osuuskunnan lainan takaajana, kustantaa suunnittelua ja toimia neuvojana. Vesiosuuskunnan normaalia toimintaa ei ylläpidetä kunnan varoin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat voivat hakea avustuksia verkostojen rakentamiseen. Avustuksia myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Kunta vahvistaa vesiosuuskuntien toimita-alueet.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton