Kuraattori

Kuraattori on tavattavissa Nokian lukiolla parakissa pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin (lukuvuosi 2021–2022).

Kuraattoriin saa yhteyden puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla.

 

Kuraattori on oppilashuollon työntekijä, joka toimii kouluilla sosiaalityön asiantuntijana ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluja opiskelijoille ja heidän perheilleen. Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa, jos opiskelijalla on tuen tarvetta esimerkiksi opiskeluun, elämänhallintaan, asumiseen ja talousasioihin, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään tai vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Opiskelijan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori osallistuu myös lukion yhteisölliseen opiskelijahuoltotyöhön.

Nokian lukion kuraattorina toimii Johanna Heikkinen (7.1.2021 alkaen, Salla Silvennoisen sijainen).

 

Kuraattori Johanna Heikkinen

puh. 040 1334751

johanna.heikkinen (@) nokiankaupunki.fi

Nokian lukio (parakkirakennus)