Oppilaskunta

Siuro-Linnavuoren kouluissa toimii oppilaskunta. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaat valitsivat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu pohtimaan koulun kehittämiseen ja oppilaiden viihtyvyyteen liittyviä asioita. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Linnavuoressa Marika Ali-Löytty ja Siurossa Milla Tuominen.