Kerhot

Nokia-Viholan koulun kerhotoiminnan tavoitteet.

Kerhotoiminta tukee oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä toimii syrjäytymistä ehkäisevänä oppilashuollollisena tukimuotona. Koulun kerhotoiminta antaa oppilaille mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. Opettajalle/ohjaajalle se antaa mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan ja innovatiivisia opetus- ja ohjausmetodeja. Kerhotoiminnan avulla vahvistetaan kasvatukseen liittyvää kodin ja koulun kumppanuutta ja yhteistyötä. Kerhotoiminta laajentaa omalta osaltaan koulujen oppimis- ja toimintaympäristöjä.

Kerhotoiminnan tavoitteena on

  1. lisätä oppilaiden mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin ja alueen kulttuuriseen moninaisuuteen
  2. täydentää ja monipuolistaa alueen muita harrastusmahdollisuuksia
  3. syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja
  4. lisätä lasten ja nuorten osallisuutta
  5. tukea lasten ja nuorten itsestä huolehtimisen ja hyvinvoinnin tavoitteita
  6. ehkäistä syrjäytyneisyyttä ja
  7. edistää myönteisen harrastuksen löytymistä.

Kerhot rahoitetaan osin valtionavustuksen ja osin kaupungin omarahoituksen turvin.

Syyslukukaudella 2020 Nokia-Viholan koulussa toimii kuvataidekerho.