Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Nokialla esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa. Kilpailutuksen perusteella toimintavuotena 2017-2018 suomenkielistä esiopetusta järjestetään ensisijaisesti Pitkäniemen päiväkodissa 26 esiopetuspaikkaa ja toissijaisesti Peppi&Bobby -päiväkodissa. Nokialaisille lapsille englanninkielistä esiopetusta järjestetään vain Peppi&Bobby -päiväkodissa.

Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen haetaan ko. päiväkodin hakemuksella.  Esiopetuspaikan varmistuttua täytetään Nokian kaupungin sähköinen palvelusetelihakemus.