Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Nokialla esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa kilpailutuspäätöksen mukaisesti. Toimintakaudella 2018-2019 suomenkielistä esiopetusta on seuraavissa päiväkodeissa: Peppi & Bobby, Pitkäniemi ja Touhula. Englanninkielistä esiopetusta tarjoavat Peppi & Bobby sekä Touhula. Toimintavuotena 2018-2019 Touhulan päiväkodissa ei ole englanninkielistä esiopetusryhmää.

Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen haetaan ko. päiväkodin hakemuksella.  Esiopetuspaikan varmistuttua esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta varten tulee hakea palveluseteliä sähköisellä hakemuksella.

Nokialaisilla esiopetusikäisillä lapsilla on oikeus neljän tunnin maksuttomaan esiopetukseen vain yllä mainituissa yksityisissä päiväkodeissa.