Organisaatio

Nokian kaupungissa toimii neljä palvelualuetta, jotka jakaantuvat edelleen tulosalueisiin.

 

Nokian kaupungin organisaatiokaavio. Nokian kaupungin organisaatioon kuuluu neljä eri palvelualuetta: sivistyspalvelut, perusturvapalvelut, kaupunkikehityspalvelut ja konsernipalvelut. Sivistyspalveluissa on kolme tulosaluetta: opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja vapaa-aikapalvelut. Perusturvapalveluiden tulosalueet ovat terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut, perhepalvelut ja vammaispalvelut. Kaupunkikehityspalveluihin kuuluu elinkeino- ja työllisyyspalvelut, maankäyttö, infrapalvelut ja rakennusvalvonta ja ympäristö. Konsernipalveluiden tulosalueet ovat tukipalvelut ja tilapalvelut.