Kyläyhdistysten ja omakotiyhdistysten toiminta-avustukset

Kyläyhdistysten toiminta-avustus

Kyläyhdistyksille kohdennettu 10 000 euron toiminta-avustus jaetaan tasasummin määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten kesken. Hakemusten liitteeksi kyläyhdistysten tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Kyläyhdistysten toiminta-avustusten hakuaika oli 15.4. – 31.5.2024. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille avustuksen myöntämispäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Omakoti- ja kyläyhdistysten harkinnanvarainen kohdeavustus

Omakoti- ja kyläyhdistysten harkinnanvarainen 10 000 euron kohdeavustus voidaan myöntää yhteisöllisyyttä lisäävän tapahtuman ja/tai kehittämistoimenpiteen toteuttamiseen. Tukea voidaan käyttää vain avustuspäätökseen kirjattuun toimintaan. Kohdeavustuksissa hankkeiden määrä ja suuruus vaikuttavat myönnettävien avustusten määrään.

Harkinnanvaraisten kohdeavustusten hakuaika oli 15.4. – 31.5.2024.

Yhdistyksen on tehtävä myönnetyn harkinnanvaraisen kohdeavustuksen käytöstä tiliselvitys viimeistään 2 kk hankkeen toteutumisen jälkeen erilliselle lomakkeelle. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, jos käy ilmi, että tukea ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille avustuksen myöntämispäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Kyläyhdistysten toiminta-avustusten ja omakoti- ja kyläyhdistysten harkinnanvaraisten kohdeavustusten myöntämisestä päättää elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen, tiina.laakkonen@nokiankaupunki.fi, p. 044 486 0918.