Koulun toiminta

Harjuniityn koulun lukuvuosisuunnitelma

Tässä linkki Harjuniityn koulun lukuvuosisuunnitelmaan: Harjuniityn koulun lukuvuosisuunnitelma Uusi lukuvuosisuunnitelma päivittyy aina syksyisin.

Sisäkenkäkoulu

Harjuniityn koulun sisätiloissa liikutaan ilman ulkokenkiä. Tarkoituksena on parantaa koulutilojen viihtyisyyttä ja siisteyttä. Teknisen työn luokassa sekä fysiikan ja kemian luokissa käytetään ulkokenkiä turvallisuussyistä.

Läksyparkki

Harjuniityn koulussa toimii läksyparkki. Ajankohta vaihtelee lukuvuosittain/jaksoittain. Läksyparkki palvelee sekä ala- että yläkoulun oppilaita ja sijaitsee kirjastossa. Läksyparkissa ohjaajat auttavat tarpeen mukaan, mutta vastuu läksyjen tekemisestä ja tarkistamisesta on oppilaalla itsellään sekä kodeilla. Opettaja voi myös ohjata oppilaan läksyparkkiin tekemään tekemättömät tehtävät tai kotiläksyt.

Oppilas voi mennä läksyparkkiin ilmoittautumatta, mutta mieluusti opettaja laittaa etukäteen viestin läksyparkkivastaavalle, kuka on tulossa tekemään mitä.

Oppilaiden tavarat ja omaisuusvahingot

Koulu ei korvaa mahdollisia vahingontekoja tai omaisuuden häviämisiä. Tämän vuoksi on syytä olla tuomatta mitään erityisen arvokasta kouluun. On hyvä merkitä esim. bussikortti, takki tai reppu nimellä, koska oppilailla on usein samanlaisia varusteita ja ne saattavat myös vahingossa vaihtua oppilaiden kesken.

Löytötavarat

Löytötavaralaatikoita löytyy lähes jokaiselta käytävältä ja pukuhuoneista. Lukuvuoden aikana kertyneet löytötavarat kerätään ”löytötavaratorille”, josta oppilaat ja/tai huoltajat voivat käydä omia tavaroitaan ja vaatteitaan etsimässä. ”Löytötavaratori” sijaitsee alakoulusiiven 1. kerroksessa.

Lukuvuoden päättyessä jäljelle jääneet löytötavarat käydään läpi ja ne toimitetaan kierrätykseen tai otetaan koululle käyttöön varavaatteiksi. Arvokkaampia löytötavaroita, kuten puhelimia, avaimia, merkkiaurinkolaseja ym. voi kysellä koulun kansliasta. Kansliasta ko. tavarat toimitetaan Nokian Poliisilaitokselle 1-2 kertaa vuodessa.

Omaisuusvahingot

Mikäli oppilas hukkaa tai rikkoo koulun omaisuutta (kiertokirjoja, hissilätkiä, tietokoneita ym.), oppilas/huoltaja korvaa aiheuttamansa vahingon tai kadottamansa kirjan joko kokonaisuudessaan tai osittain. Isommissa vahingoissa konsultoidaan rehtoria, mutta esim. kirjan korvaaminen hoidetaan suoraan kanslian kautta. Opettaja ilmoittaa kansliaan oppilaan nimen ja esim. kirjan ISBN-numeron. Koulusihteeri lähettää oppilaan huoltajalle laskun korvattavasta tuotteesta.

Velvollisuudet

  • Opettajan velvollisuus on valvoa laitteiden asiallinen lainaus/palautus.
  • Jos oppilas huomaa koulun laitteessa (tietokoneessa/iPadissa/chromebookissa) jonkin poikkeaman (näppäimien paikkoja vaihdettu, näytön toimivuus, näppäimien toimivuus), tulee hänen tästä ilmoittaa opettajalle heti tunnin aluksi.
  • Jos oppilas ilmoittaa jonkin poikkeaman, joka laitteessa on tunnin aluksi, lähtökohtaisesti edellistä laitteen käyttäjää pidetään vastuullisena tästä. Tästä syystä poikkeamista ilmoittaminen on erittäin tärkeää.

Koulutapaturmat

Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma koulumatkalla tai koulupäivän aikana, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle (opettajalle, terveydenhoitajalle, kansliaan tai rehtorille). Koululla tapaturman sattuessa paikalla ollut koulun työntekijä antaa ensiavun ja tarkistaa jatkotoimenpiteiden tarpeen. Tapaturmista täytetään sähköinen tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön.

Koulutapaturmien hoito ja siitä aiheutuvat kulut (lääkärikäynnit, lääkitys, matkat) ovat oppilaalle maksuttomia kunnallisen terveydenhuollon piirissä. Lisäksi huoltaja voi viedä oppilaan yksityiselle terveydenhuollon palveluntarjoajalle. Suoraveloituksen onnistuminen edellyttää koululta saatua vakuutustodistusta.

Lisätietoja koulutapaturmista ja niiden hoidosta löytyy Nokian kaupungin nettisivuilta.

Poissaoloista ilmoittaminen

Loma-anomukset tehdään Wilman selainversiossa Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Luokanopettaja/-valvoja myöntää etukäteen anotut 1-5 koulupäivän mittaiset poissaolot, rehtori tätä pidemmät ajat.

Oppilaan sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa viipymättä omalle luokanopettajalle/-valvojalle; tämä onnistuu myös mobiilisovelluksessa. Mikäli poissaolo on vain muutama tunti (esim. hammaslääkärikäynti), tulee asiasta ilmoittaa Wilma-viestillä opettajalle/opettajille. On hyvä huomioida, että opettajainhuoneen puhelimeen ei voi jättää viestiä.