Koulun aloittaminen

Sivistyspalveluiden hallinto toimii supistetusti kesän aikana henkilöstön vuosilomista johtuen.

Jos olette muuttamassa Nokialle tai muuttamassa Nokian sisällä toisen lähikoulun alueelle, täytä sähköinen oppilaspaikkahakemus ja odottele rauhassa päätöstä.

Oppilaspaikkahakemuksia ei käsitellä 20.6. - 26.7.2024 välisenä aikana, viivettä saattaa tämänkin jälkeen olla hieman.

Tulevien ykkösluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

Nokian kaupungissa tulevien ensimmäisten luokkien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua kouluun. Koulutulokkaat saavat kirjeitse tiedon tulevasta koulustaan helmikuun loppuun mennessä. Oppilaiden kouluihin jako pohjautuu Nokian kaupungin väestötietoihin koulun aloittamisvuoden tammikuun alun tilanteen mukaan.

Nokian kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Lähikoulun määräytymisessä otetaan huomioon koulumatkan turvallisuus ja pituus. Päätöksen lähikoulusta tekee johtava rehtori.

Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille järjestetään toukokuussa kouluun tutustumispäivä, josta koulut tiedottavat Wilmassa viimeistään huhtikuun aikana. Huoltajat tekevät itselleen Wilma-tunnukset koteihin lähettävien avainkoodien avulla.

Mikäli olette muuttamassa Nokian kaupunkiin tammikuun jälkeen ja perheessä on tuleva 1. luokkalainen tai ette ole saaneet päätöstä lähikoulusta, täyttäkää sähköinen lomake ”oppilaspaikan hakeminen perusopetuksesta”.

Toissijainen koulupaikka

Huoltajalla on mahdollisuus hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa lähikoulupäätöksen saatuaan. Toissijaisia oppilaita voidaan ottaa yleisopetuksen opetusryhmiin, mikäli ryhmissä on tilaa.

Toissijaista koulupaikkaa voi hakea myös muussa kunnassa asuvalle oppilaalle.

Toissijaiseen kouluun valitulla oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan oppilaskuljetukseen tai kuljetusavustukseen vaan oppilaan koulumatkakustannuksista vastaa oppilaan huoltaja (PoL 32 § 3 mom. ja Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet).

Nokian kaupungin sisällä uuteen osoitteeseen muuttavat oppilaat

Oppilaan muuttaessa Nokian kaupungin sisällä lähikoulu määritellään uudelleen. Huoltajan tulee täyttää sähköinen lomake ”oppilaspaikan hakeminen perusopetuksesta”.

Mikäli kaupungin sisällä muuttava oppilas haluaa edelleen jatkaa samassa koulussa, tulee huoltajan hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa sähköisellä lomakkeella ”hakemus toissijaiseen kouluun”.

Nokian kaupunkiin muuttavat uudet oppilaat

Muusta kunnasta Nokialle muuttavien oppilaiden tulee hakea lähikoulupaikkaa sähköisellä lomakkeella ”oppilaspaikan hakeminen perusopetuksesta”.

 

Voit katsoa Nokian koulualueita ja tarkistaa osoitehaun avulla lähikoulun karttapalvelusta. Linkki palvelukarttaan.

(Valitse karttapalvelussa vasemman laidan valikosta: varhaiskasvatus ja koulutus -> opetus -> Nokian koulualueet 2022
Koulujen sijainnit saat kartalle valitsemalla vielä kohdan perusopetus.)