Koulun aloittaminen

Tulevien ykkösluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

Nokian kaupungissa tulevien ensimmäisten luokkien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua kouluun. Koulutulokkaat saavat kirjeitse tiedon tulevasta koulustaan helmikuun loppuun mennessä. Oppilaiden kouluihin jako pohjautuu Nokian kaupungin väestötietoihin koulun aloittamisvuoden tammikuun alun tilanteen mukaan.

Nokian kaupunki muodostaa yhden oppilaaksi ottoalueen. Lähikoulun määräytymisessä otetaan huomioon koulumatkan turvallisuus ja pituus. Päätöksen lähikoulusta tekee johtava rehtori.

Huoltajalla on mahdollisuus hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa. Huoltaja vastaa toissijaiseen kouluun sijoittumisesta syntyvistä koulumatkakustannuksista.

Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille järjestetään toukokuussa kouluun tutustumispäivä, josta koulut tiedottavat Wilmassa viimeistään huhtikuun aikana. Huoltajat tekevät itselleen Wilma-tunnukset koteihin lähettävien avainkoodien avulla.

Mikäli olette muuttamassa Nokian kaupunkiin tai kaupungissa uuteen osoitteeseen kevään 2022 aikana ja perheessä on tuleva 1. luokkalainen, ilmoittakaa yhteys- ym. tiedot suoraan sivistyspalveluihin, p. 050 3958 771.

Muiden oppilaiden kouluun ilmoittautuminen

Nokian kaupunkiin muuttavat uudet oppilaat

Muusta kunnasta Nokialle muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan sivistyspalveluihin p. 050 3958 771 tai lähimmän koulun kansliaan. Koulujen yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivulta.

Nokian kaupungin sisällä uuteen osoitteeseen muuttavat oppilaat

Oppilaan uusi osoite tulee ilmoittaa koululle. Mikäli kaupungin sisällä muuttava oppilas haluaa edelleen jatkaa samassa koulussa, tulee huoltajan anoa oppilaalle toissijaista koulupaikkaa.