Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden, kauneusarvojen, terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvän rakentamistavan säilymisestä ja edistämisestä. Lautakunnan toimialaan kuuluu myös ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sekä lakisääteinen rakentamisen valvonta. Lautakunta hoitaa eri laeissa ja muualla rakennuslautakunnalle ja ympäristönsuojelulautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta johtaa ja valvoo alaisensa kaupunkikehityspalveluiden rakennusvalvonta- ja ympäristöosaston toiminta-ajatuksen ja -suunnitelman toteuttamista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksentekoa voit seurata täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat katsottavissa täältä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku

Kokousaikataulu

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista on nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja pöytäkirja kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipvm) Pöytäkirjat (nettipvm)
13.12.2023 8.12.2023 18.12.2023
24.1.2024 19.1.2024 29.1.2024
21.2.2024 16.2.2024 26.2.2024
20.3.2024 15.3.2024 25.3.2024
17.4.2024 12.4.2024 22.4.2024
15.5.2024 10.5.2024 20.5.2024
12.6.2024 7.6.2024 17.6.2024

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.