Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden, kauneusarvojen, terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvän rakentamistavan säilymisestä ja edistämisestä. Lautakunnan toimialaan kuuluu myös ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sekä lakisääteinen rakentamisen valvonta. Lautakunta hoitaa eri laeissa ja muualla rakennuslautakunnalle ja ympäristönsuojelulautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta johtaa ja valvoo alaisensa kaupunkikehityspalveluiden rakennusvalvonta- ja ympäristöosaston toiminta-ajatuksen ja -suunnitelman toteuttamista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksentekoa voit seurata täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat katsottavissa täältä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku

Kokousaikataulu

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista on nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja pöytäkirja kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipvm) Pöytäkirjat (nettipvm)
15.6.2022 10.6.2022 20.6.2022
24.8.2022 19.8.2022 29.8.2022
21.9.2022 16.9.2022 26.9.2022
19.10.2022 14.10.2022 24.10.2022
16.11.2022 11.11.2022 21.11.2022
14.12.2022 9.12.2022 19.12.2022

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.