Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden, kauneusarvojen, terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvän rakentamistavan säilymisestä ja edistämisestä. Lautakunnan toimialaan kuuluu myös ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sekä lakisääteinen rakentamisen valvonta. Lautakunta hoitaa eri laeissa ja muualla rakennuslautakunnalle ja ympäristönsuojelulautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta johtaa ja valvoo alaisensa kaupunkikehityspalveluiden rakennusvalvonta- ja ympäristöosaston toiminta-ajatuksen ja -suunnitelman toteuttamista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksentekoa voit seurata täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat katsottavissa täältä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku

Kokousaikataulu

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista on nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja pöytäkirja kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipvm) Pöytäkirjat (nettipvm)
14.6.2023 9.6.2023 19.6.2023
23.8.2023 18.8.2023 28.8.2023
13.9.2023 8.9.2023 18.9.2023
11.10.2023 6.10.2023 16.10.2023
15.11.2023 10.11.2023 20.11.2023
13.12.2023 8.12.2023 18.12.2023

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.