Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden, kauneusarvojen, terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvän rakentamistavan säilymisestä ja edistämisestä. Lautakunnan toimialaan kuuluu myös ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sekä lakisääteinen rakentamisen valvonta. Lautakunta hoitaa eri laeissa ja muualla rakennuslautakunnalle ja ympäristönsuojelulautakunnalle määrätyt tehtävät.

Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta johtaa ja valvoo alaisensa kaupunkikehityspalveluiden rakennusvalvonta- ja ympäristöosaston toiminta-ajatuksen ja -suunnitelman toteuttamista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksentekoa voit seurata täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat katsottavissa täältä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku

Kokousaikataulu

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista on nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja pöytäkirja kokouksen jälkeisenä maanantaina.

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipvm) Pöytäkirjat (nettipvm)
 1.9.2021  27.8.2021  6.9.2021
 29.9.2021  24.9.2021  4.10.2021
 20.10.2021  15.10.2021  25.10.2021
 17.11.2021  12.11.2021  22.11.2021
 15.12.2021  10.12.2021  20.12.2021

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.