Kesätyötuki 2022

Kesätyötuen tarkoituksena on edistää nokialaisten nuorten työllistymistä ja kannustaa paikkakunnan yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kesätyötuki voidaan myöntää myös nuorelle, joka työllistyy kesäyrittäjänä oman yrityksensä kautta esim. 4H-yrittäjänä tai laskutusosuuskunnan kautta.

Kesätyötuen arvo on 400 euroa. Kesätyötuki voidaan myöntää nokialaiselle tai Nokialla toimivalle yritykselle tai yhdistykselle. Hakuaika alkaa 14.3.2022 ja kesätyötukea myönnetään 125 kappaletta saapumisjärjestyksessä.

Kesätyötuki nuorelle

Jos olet nokialainen vähintään 13 vuotta täyttänyt nuori ja yläikärajasi vuonna 2003 syntynyt, sinulla on mahdollisuus saada kesätyötukea. Toimi näin:

 • työllistä itsesi kesäyrittäjänä, esim. 4H-yrittäjänä tai laskutusosuuskunnan
 • apua oman 4H-yrityksen perustamiseen saat 4H-valmennuksen kautta. Nokialaiset nuoret voivat valita ajankohdaltaan itselle sopivimman kurssin seudun tarjonnasta
 • muissa yritysmuodoissa saa yrityksen perustamiseen apua mm. Ensimetrin kautta
 • täytä ja lähetä sähköinen kesätyötukilomake Nokian kaupungille (haku alkaa 14.3.2022)
 • kesäyritys toimii ajalla 1.5. – 31.8.2022 ja liikevaihdon tulee kirjanpidon tai kuittien avulla todennettuna olla vähintään 700 euroa.
 • nuoren yrittäjän tuen maksatus haetaan sähköisellä tilityslomakkeella kesän jälkeen, viimeistään marraskuun 2022 loppuun mennessä.
 • Nuori voi kesän aikana työllistyä kesätyötuella vain yhden yrityksen, yhdistyksen tai oman kesäyrityksen kautta.

Kesätyötuki työnantajalle

Jos olette nokialainen yritys tai yhdistys, joka työllistää nokialaisen vuonna 2003-2007 syntyneen nuoren, toimikaa näin:

 • täyttäkää sähköinen kesätyötukilomake, jossa ilmoitatte yrityksenne sekä palkattavan nuoren tiedot (haku alkaa 14.3.2022)
 • tehkää työsopimus, nuorelle maksettava palkka on oltava vähintään 700 euroa + sivukulut
 • työsuhde on voimassa 1.5. – 31.8.2022 välisenä aikana, työsuhteen pituus on työnantajan ja kesätyöntekijän sovittavissa
 • työnantaja ei saa nuoren työllistämiseen muuta tukea
 • työnantajayrityksen maksatus haetaan sähköisellä tilityslomakkeella kesän jälkeen, viimeistään marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Yksi yritys voi työllistää kesätyötukea hyödyntäen kaksi nuorta. Kesätyötukea ei voi käyttää kaupungin, seurakunnan, kuntayhtymän tai yksityisen kotitalouden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Kaipaatko apua nuoren työllistämiseen liittyvissä työnantajavelvoitteissa? Työsuojeluhallinnon (avi) verkkosivuilla on lisätietoa työsuojeluun ja nuoren palkkaukseen liittyvistä aiheista.