Kouluruokaraati

Kouluruokaraatitoiminta on aloitettu lastenparlamentin aloitteesta vuonna 2015. Ruokapalvelut kutsuu kouluruokaraadin jäsenet koolle noin 2-4 kertaa vuodessa. Raatilaiset pääsevät maistelemaan ja vaikuttamaan siihen, mitkä ruokalajit päätyvät kouluruokalistalle. Tapaamisissa nuoret antavat kehittävää palautetta ja ideoita ruokapalveluille ja oppivat samalla, mitä asioita pitää huomioida, kun kunta järjestää kaikille oppilaille maksuttoman kouluruoan.

Kouluruokaraatilaiset toimivat myös oman koulun ja ruokapalveluiden välisenä ”lähettiläänä” ja tavoitteena on lisätä kouluruoan positiivisia puolia oppilaiden keskuudessa ja saada kouluruoan hävikki vähentymään.

Kouluruokaraadin jäsenet valitaan syksyisin yhteistyössä oppilaskuntien ja heidän vastaavien opettajien kanssa. Kouluruokaraatia koordinoi nuorisopalvelut yhdessä ruokapalveluiden kanssa.

 

Lukuvuonna 2019-2020 kouluruokaraadin jäseniä on yhteensä 21, jotka ovat 11:sta koulusta. Mukana on edustajat myös lasten parlamentista ja nuorisovaltuustosta.